Hlavní výstava

O muzeu

Přednáška: Úcta ke znamením a relikviím Kristova utrpení ve městě Písku

Přednáška: Úcta ke znamením a relikviím Kristova utrpení ve městě Písku

Čtvrtek 20. 4. 2023 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Přednáší Mgr. Jan Adámek, historik starších dějin Prácheňského muzea

KVĚTINOVÁ MUZEJNÍ NOC

KVĚTINOVÁ MUZEJNÍ NOC

Pátek 26. 5. 2023, zahájení v 19 hodin na nádvoří muzea | Každoročně se Prácheňské muzeum bezplatně otevírá široké veřejnosti v rámci Muzejních nocí. Téma zpravidla souvisí s některou z aktuálních výstav. Tento rok naváže na expozici s názvem Květomluva - Květiny ve výtvarném umění. Návštěvníkům nabídneme barokní střelnici s papírovými růžemi, dílnu se skleněnými květy, kováře kovajícího růži a muzejní pedagogický program. Rytířský sál vyzdoben historickými květinovými vazbami. Celou akci doprovodí kapela Florecitas.

Petr Pfleger | Obrazy

Petr Pfleger | Obrazy

1. 5. - 25. 6. 2023, Památník města Protivína | První výstava nové sezóny v Památníku patří Petru Pflegerovi, kterého není nutné v Protivíně představovat. Místní rodák poprvé samostatně vystavoval právě v prostoru Památníku již v roce 1966. Pestré obrazy plné aut, letadel i lidí dnes visí v soukromých interiérech ve Švýcarsku, Rakousku či Americe. Jeho díla jsou zastoupena i ve sbírkách domácích a zahraničních galerií.

Vítání ptačího zpěvu

Vítání ptačího zpěvu

Neděle 14. 5. 2023 v 6 hodin | Dolní nádvoří PM, vchod průchodem bývalé Obchodní akademie | Procházka časným nedělním ránem s ornitologem PM za ptáky města Písku. I tentokrát povede nejen do centra města. Začínáme tradičně - na dolním nádvoří PM před přednáškovým sálem. Dalekohledy vítány.

Přednáška: Jak zpívá les

Přednáška: Jak zpívá les

Čtvrtek 4. 5. 2023 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Přednáší Ing. Michael Strnad z Chýnova | Povídání, a hlavně poslouchání ptačího zpěvu s terénním ornitologem

Komentovaná prohlídka výstavy

Komentovaná prohlídka výstavy

Milování v přírodě | Galerie muzea | Komentované prohlídky s kurátorem výstavy RNDr. J. Šebestianem 29. 3. od 17 hodin

Přednáška: Svatý Hřeb z Milevska

Přednáška: Svatý Hřeb z Milevska

Čtvrtek 13. 4. 2023 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Přednášejí: PhDr. Pavel Břicháček, Západočeské muzeum v Plzni | PhDr. Mgr. Bedřich Přemysl Hanák, O. Praem., Ph. D., Královská kanonie premonstrátů na Strahově | Jiří Šindelář, Naše historie, z. s.

SVATÝ HŘEB Z MILEVSKA

SVATÝ HŘEB Z MILEVSKA

Mimořádná krátkodobá výstava | Galerie panovníků 7. – 16. 4. 2023 | Unikátní nález z kláštera v Milevsku | "... podařilo se vyzvednout historický artefakt, který středověká společnost považovala za jednu z nejvzácnějších křesťanských relikvií na světě – část hřebu ze Svatého Kříže,“ vysvětluje archeolog Pavel Břicháček, který u objevu byl.

Literární odpoledne: Vůně azalek

Literární odpoledne: Vůně azalek

Neděle 2. 4. 2023 v 16 hodin | Památník Adolfa Heyduka, Tyršova 438, Písek | Připravila a uvádí Stanislava Hošková, Dobříš | Hra podle slavného románu Daphne du Maurier „Mrtvá a živá“

Přednáška: Splněný sen USA – cesta za mé vlastní hranice

Přednáška: Splněný sen USA – cesta za mé vlastní hranice

Čtvrtek 30. 3. 2023 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Přednáší handicapovaný cestovatel Jakub Greschl z Holýšova. | Cesta je motivace a nic není nemožné. Americký sen byl cestou za vlastní hranice.

Přednáška: Karélie

Přednáška: Karélie

Čtvrtek 23. 3. 2023 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Přednáší Mgr. Libor Drahoňovský z Lomnice nad Popelkou, jehož přednášky jsou v PM již proslulé.

 Milování v přírodě | Nejdůležitější akt na světě pohledem přírodovědy

Milování v přírodě | Nejdůležitější akt na světě pohledem přírodovědy

1. 3. – 28. 5. 2023, Galerie muzea | Komentované prohlídky s kurátorem výstavy 17. 5. od 17 hodin a o Muzejní noci 26. 5. | Originální přírodovědná expozice vznikla ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. Návštěvníka provede rozmanitými způsoby rozmnožování, námluv, předvede pestrost pohlavních orgánů ve zvířecí říši, a chybět nebude ani část věnovaná lidem. Autoři výstavy jsou zoolog Peter Adamík a entomolog Miloš Krist.

Zamilovaný Písek

Zamilovaný Písek

1. 3. – 28. 5. 2023, Malé výstavní síně | Komentovaná prohlídka výstavy 1. 5. od 17 hodin | Výstava o podobách nejkrásnějšího lidského citu | Prácheňské muzeum bude na jaře patřit poznávání a historii vztahů. Zamilovaný Písek nabídne návštěvníkům ukázky z muzejních sbírek, které se týkají citové náklonosti mužů a žen v minulosti. Představí zdejší dary z lásky, tedy předměty, které si zamilovaní nejčastěji vyměňovali, předměty stvrzující milostný cit či zásnubní a svatební náležitosti.

Žďákovský most. Ocelový most století

Žďákovský most. Ocelový most století

1. 6. - 3. 9. 2023, Malé výstavní síně | Výstava o jedné z nejznámějších staveb celého regionu - o Žďákovském mostu. Navazuje na úspěšnou výstavu o železobetonovém mostě v Podolsku, která se konala v roce v roce 2017. "Žďákovák" je další z unikátů našeho mostního stavitelství – ocelový obloukový silniční most, pojmenovaný po zatopené osadě Žďákov, překlenul hladinu Orlické přehrady v roce 1967. Svým obloukem o rozpětí 330 m byl v té době největším prostým plnostěnným dvoukloubovým ocelovým obloukovým mostem na světě.

Přednáška: Za autory písně "Ty stará vojenská plovárno..."

Přednáška: Za autory písně "Ty stará vojenská plovárno..."

Čtvrtek 9. 3. 2023 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Přednáška Mgr. Josefa Motyky, spolupracovníka Prácheňského muzea v Písku, k 90. výročí vydání společné písně píseckých hudebníků A. Weila, J. Jara a L. Danešové. Doplněno fotografiemi a dokumenty ze sbírek muzea a osobních archivů.

Květomluva – Květiny ve výtvarném umění

Květomluva – Květiny ve výtvarném umění

1. 3. - 28. 5. 2023, Chodba knihovny PM | Květiny ve výtvarném umění jsou často nositelkami skrytých významů a symbolů. Tajnosnubný jazyk rostlin – květomluva, promlouvá v uměleckých dílech napříč kulturami i náboženstvími. Výstava zpracovává téma ve dvou zcela odlišných rovinách. Tou první jsou epické básně římského básníka Ovidia – Proměny, dílo, které inspirovalo mnoho dalších umělců. Druhou je pak symbolika květin v křesťanském umění a lidové zbožnosti.

Přednáška: Adolf Heyduk - Pootavský slavík

Přednáška: Adolf Heyduk - Pootavský slavík

Čtvrtek 9. 2. 2023 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Ke stému výročí úmrtí píseckého básníka přednáší PhDr. Jiří Prášek, ředitel Prácheňského muzea

Velké čtení spisovatelů jižních Čech VI.

Velké čtení spisovatelů jižních Čech VI.

Neděle 5. 2. a neděle 12. 2. 2023 v 16 hodin | Památník A. Heyduka, Tyršova 438, Písek | Po dvouleté odmlce, způsobené kovidovou pandemií, se do prostor Heydukova bytu v Tyršově ulicí vracejí jihočeští spisovatelé, aby veřejnost seznámili se svými aktuálními pracemi. U zrodu této tradice stál před osmi lety písecký básník Richard Uher.

Přednáška: Milování v přírodě

Přednáška: Milování v přírodě

Čtvrtek 16. 2. 2023 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | O nejdůležitějším aktu na světě přednáší RNDr. Jiří Šebestian, CSc., zoolog PM

Přednáška k výstavě "Dálnicí do pravěku"

Přednáška k výstavě "Dálnicí do pravěku"

Čtvrtek 2. 2. 2023 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Přednáší Mgr. Erika Průchová a Ing. Tomáš Hiltscher z archeologického oddlělení PM v Písku

Přednáška: Zajetí německých generálů v písecké nemocnici

Přednáška: Zajetí německých generálů v písecké nemocnici

Čtvrtek 27. 4. 2023 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Přednášku pronese Michal Plavec, historik Národního technického muzea v Praze. | Události konce druhé světové války na Písecku již popsalo mnoho autorů, ale dosud unikaly pozornosti okolnosti zajetí německých generálů 20. května 1945 v písecké nemocnici.

Přednáška: Písek ve spárech klatovského gestapa

Přednáška: Písek ve spárech klatovského gestapa

Čtvrtek 16. 3. 2023 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Přednášku s důrazem na období heydrichiády pronese Mgr. Lukáš Kopecký, historik a předseda Společnosti pro moderní dějiny Klatovska.

Přednáška: Klenoty barbarských králů

Přednáška: Klenoty barbarských králů

Čtvrtek 12. 1. 2023 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Přednáší Doc. Mgr. Jaroslav Jiřík, Ph.D., archeolog Prácheňského muzea

Přednáška: Alternativní výlet za teplem: KUBA

Přednáška: Alternativní výlet za teplem: KUBA

Čtvrtek 5. 1. 2023 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | O výletu do socialismu na kole přednáší Ing. Vít Čenovský, cestovatel a fotograf ze Strakonic

Přednáška: Poklad katedrály sv. Víta a české korunovační klenoty

Přednáška: Poklad katedrály sv. Víta a české korunovační klenoty

Čtvrtek 26. 1. 2023 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Přednáší PhDr. Mgr. Jana Peroutková

 Dálnicí do pravěku - Mimořádná výstava

Dálnicí do pravěku - Mimořádná výstava

Malé výstavní síně 14. 1. - 5. 2. 2023 | Archeologický výzkum a nálezy z výstavby dálnice D4 | otevřeno denně 9 – 15. 30 hodin

Přednáška: Pastorální klarinet v české hudbě 18. a 19. století

Přednáška: Pastorální klarinet v české hudbě 18. a 19. století

Čtvrtek 8. 12. 2022 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Přednáší a na historické hudební nástroje hraje MgA. Jiří Krejčí, Milevsko

Kronika milevského opata Jarlocha

Kronika milevského opata Jarlocha

29. 11. — 4. 12. 2022, Rytířský sál | Mimořádná krátkodobá výstava „Kronika milevského opata Jarlocha“ bude veřejnosti zpřístupněna díky vstřícnosti Královské kanonie premonstrátů na Strahově. Za přísných bezpečnostních podmínek bude v Rytířském sále muzea vystaven originál středověkého rukopisu Jarlochovy kroniky, známý také jako Milevský letopis.

Barokní sochaři severního Prácheňska

Barokní sochaři severního Prácheňska

2. 12. - 31. 12. 2022, Vernisáž: 2. 12. od 15.30 hod. Chodba knihovny PM | Sochy čimelických a dobrovodských mistrů 18. století na fotografiích Václava Vlčka. | Výstava prostřednictvím fotografií dokládá dosti bohaté dílo sochařů, jejichž práce shledáváme ponejvíce v oblasti severní části někdejšího Prácheňského kraje. Zejména jde o sochy čimelických Hammerů a dobrovodských Hammerů a Turnovských. Autorská výstava v malém průřezu seznamuje s výsledky badatelské práce čimelického rodáka Václava Vlčka, který ono téma sleduje po desetiletí.

Přednáška: Kronika počátků. Opat Jarloch a Milevský letopis

Přednáška: Kronika počátků. Opat Jarloch a Milevský letopis

Čtvrtek 1. 12. 2022 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Přednáší Mgr. Hedvika Kuchařová, Ph.D. z oddělení starých tisků Knihovny Královské kanonie premonstrátů na Strahově | Přednáška nabídne shrnutí dosavadních znalostí o významném historiografickém díle - kronice prvního milevského opata Gerlacha (počeštěně Jarlocha), která se dochovala v jediném středověkém rukopisu. Rukopis, jež obsahuje i opisy dalších děl, je navíc zčásti Jarlochovým autografem. Milevský opat Jarloch je tak jediným českých středověkým kronikářem, jehož rukopis známe.

Literární odpoledne: Půl století pod šminkou

Literární odpoledne: Půl století pod šminkou

Neděle 4. 12. 2022 v 16 hodin | Památník Adolfa Heyduka, Tyršova 438, Písek | Pocta herečce Evě Seemannové | Připravila Stanislava Hošková, Dobříš. | Po delší odmlce způsobené pandemií covidu se vrací zpět do interiéru bytu básníka Adolfa Heyduka občasné literární pořady. Mezi prvními přivítáme paní Stanislavu Hoškovou z Dobříše, která připravila, nastudovala a přednese pásmo vzpomínek na kariéru života herečky, jež na prknech, jež znamenají svět, prožila padesát let. Jsou to vzpomínky na role i monology, které dávno odvál čas, ale my si je v překrásném prostředí bytu, kterým prošly generace českých literátů, můžeme připomenout.

Předvánoční burza minerálů, drahých kamenů, šperků a fosilií

Předvánoční burza minerálů, drahých kamenů, šperků a fosilií

Sobota 10. 12. 2022 | 9-14 hodin | Sál haly Elim na píseckém Výstavišti. | Burza se po dvouleté přestávce způsobené epidemií covidu opět uskuteční. Písecká mineralogická burza je největší akcí tohoto druhu v jižních Čechách. Bohatá nabídka vystavovaného sortimentu zaujme obdivovatele sbírkových i dekorativních ukázek minerálů a fosilií, surových a broušených drahých kamenů a šperků.

Přednáška: Kobka, zelí, pekelec aneb zajímavosti o kachlových kamnech

Přednáška: Kobka, zelí, pekelec aneb zajímavosti o kachlových kamnech

Čtvrtek 15. 12. 2022 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Přednáší Mgr. Libor Soukup, prezident Cechu kamnářů ČR a PhDr. Hana Soukupová, etnografka. Součástí přednášky je i ukázka výroby kachle. Doprovodná akce k výstavě Teplo.

Teplo — Jak naši předkové bojovali se zimou

Teplo — Jak naši předkové bojovali se zimou

26. 11. – 31. 12. 2022, Malé výstavní síně | Boj se zimou býval zápasem, který musel člověk chtě nechtě každoročně podstupovat. Šlo o hodně a tak bylo střetnutí mnohdy tvrdé a nelítostné. To, že jsme dnes tady, znamená, že naši předci souboje s mrazy vyhrávali. Jaké zbraně tedy tehdy používali – tedy, čím a do čeho přikládali, jak se zahalovali či jak se přes celý rok na krušné období připravovali, o tom všem bude tato výstava.

Přednáška: Francouzové před Pískem

Přednáška: Francouzové před Pískem

Čtvrtek 10. 11. 2022 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | O událostech z přelomu let 1741- 42 přednáší Karel Klátil

Přednáška: Istanbul – brána Orientu

Přednáška: Istanbul – brána Orientu

Čtvrtek 24. 11. 2022 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Jediné město na světě, které se rozkládá na dvou kontinentech. | Přednáší Miloslav Martan ze Strakonic, profesionální cestovatel a fotograf

Přednáška: Jak mu dřeva a hlína povídaly

Přednáška: Jak mu dřeva a hlína povídaly

Čtvrtek 3. 11. 2022 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | K 150. výročí narození sochaře Františka Bílka | Přednáší PhDr. Jiří Prášek, ředitel Prácheňského muzea v Písku

Přednáška: Šumava čarovná a Julské Alpy

Přednáška: Šumava čarovná a Julské Alpy

Čtvrtek 6. 10. 2022 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Přednáší Vladislav Hošek ze Čkyně | Uvidíte novou porci úchvatných záběrů čarujícího světla ze Šumavy, tentokrát z oblasti Lipna – od Vítkova hrádku až po Ostrý. Ve druhé části jeho přednášky se vypravíme do hor od našich hranic vzdálenějších – slovinských Julských Alp.

Přednáška: Klenoty města Písku

Přednáška: Klenoty města Písku

Čtvrtek 20. 10. 2022 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Promítání fotografií Aloise Němce

Přednáška: Počátky vzduchoplavby na Písecku (1891-1914)

Přednáška: Počátky vzduchoplavby na Písecku (1891-1914)

Čtvrtek 13. 10. 2022 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Přednáší: Michal Plavec, historik a kurátor sbírky letectví Národního technického muzea v Praze.

Na křídlech ptáků - seminář

Na křídlech ptáků - seminář

11. 10. 2022, od 9 do 13.30 hod. | Prácheňské muzeum v Písku | Česká společnost ornitologická a Prácheňské muzeum v Písku vás zvou na akreditovaný seminář pro učitele. Přednáší Gabriela Dobruská. O migraci ptáků a o nebezpečí na jejich cestách, nové fenomény migrace. Zaměření na čápa bílého – zajímavosti z jeho života, biologie druhu, informace o programu občanské vědy Čapí hnízda – jak se s dětmi zapojit. Představena bude i nabídka výukových programů a exkurzí s odborníky. Celý program a kontakty po rozkliknutí.

Paulina Skavova – Sochy | Komentované prohlídky s autorkou: 30. 11. a 14. 12. od 16 hodin

Paulina Skavova – Sochy | Komentované prohlídky s autorkou: 30. 11. a 14. 12. od 16 hodin

12. 11. – 31. 12. 2022, vernisáž 11. 11. od 16 hodin, Galerie muzea | MgA. Paulina Skavova je sochařka, scénografka a konceptuální výtvarnice. Ve veřejném prostoru můžete spatřit její sochy a reliéfy, je autorkou řady pamětních desek - např. Radovana Lukavského. Její četné autorské realizace mohli diváci spatřit v české a zahraniční filmové produkci. | Komentovaná prohlídka výstavou s autorkou: 30. 11. a 14. 12. od 16 hodin

Světový festival ptactva

Světový festival ptactva

Neděle 2. 10. 2022 od 9 do 13 hodin, Ornitologická pozorovatelna PM u rybníka Řežabinec u Ražic u Písku | V Ražicích - při příjezdu od Písku - před železničním přejezdem doprava | Kroužkování, pozorování ptáků, zajímavosti o nich | Vedou zoologové muzea a další členové České společnosti ornitologické

Výstava jednoho dne | Jiří Škoch – In memoriam

Výstava jednoho dne | Jiří Škoch – In memoriam

29. 9. 2022 na parkánech muzea – vstup brankou od řeky | od 16,30 hodin otevřeno, zahájení v 17 hodin | Výstava fotografických montáží ze sbírek Prácheňského muzea.

Protivínský lazaret za I. světové války | Komentovaná prohlídka výstavy 11. 10. od 16 hodin

Protivínský lazaret za I. světové války | Komentovaná prohlídka výstavy 11. 10. od 16 hodin

11. 8. – 30. 10. 2022, Památník města Protivína | Historicko-dokumentační výstava o léčení raněných vojáků na protivínském zámku za Velké války. Výstava připomene jednu etapu v dějinách protivínského zámku – dobu I. světové války, kdy jeho prostory sloužily Rakousko–uherské armádě jako lazaret. Byl zřízen jako odbočka Červeného kříže Terezií ze Schwarzenberga a řídícím lékařem zde byl známý protivínský lékař – Dr. Křišťan Pokorný.

Korálková dílna s výtvarnicí Michaelou Paškovou II.

Korálková dílna s výtvarnicí Michaelou Paškovou II.

28. 7. 2022 | 15 – 18 hodin | Malé výstavní síně muzea, Doprovodná akce k výstavě „Z mých světů“ | Naučíte se vytvořit náramek technikou freeform peyot. Pro velký zájem přidáváme další termín. | Přihlášení předem u autorky: mis.mis@seznam.cz | Kurzovné činí 120 Kč - cena materiálu.

46. Akce Acrocephalus

46. Akce Acrocephalus

24. 7. - 2. 8. 2022, rybník Řežabinec | kroužkovácí tábor a výzkum ptáků na rybníce Řežabinec u Ražic pod vedením zoologa PM. I letos Vás co nejsrdečněji zveme k návštěvě. Těšíme se na Vás každý den od 6 do 18 hodin (nejvíce ale uvidíte, když přijdete ráno). Cesta: v Ražicích při příjezdu od Písku před železničním přejezdem doprava, kolem bašty a dále pěšky po naučné stezce kolem pozorovací věže. Náš tábor je na louce cca 200 m za věží.

Weber – grandlí král | Komentované prohlídky 8. 11. a 15. 11. od 16 hodin

Weber – grandlí král | Komentované prohlídky 8. 11. a 15. 11. od 16 hodin

24. 9. - 20. 11. 2022, Malé výstavní síně PM | Výstava mapující život a dílo píseckého legendárního zlatníka Karla Webera. Písecký zlatník Karel Weber je označován jako průkopník českého mysliveckého šperkařství. Výstava představí mimo jiné ukázky z jeho výjimečného umění či nástroje, pomocí kterých své tak oblíbené šperky zhotovoval. Komentované prohlídky výstavy 8. 11. a 15. 11. od 16 hodin

Renata Kolečkářová | FLOWER DATE

Renata Kolečkářová | FLOWER DATE

3. 9. - 9. 10. 2022, Vernisář spojená s komentovanou prohlídkou výstavou: 2. 9. v 17 hodin, Chodba knihovny PM | Hlavním námětem olejových a akrylových maleb, které na výstavě uvidíte, jsou květy růží, pivoněk, tulipánů... Autorka v obrazech zpracovává téma krásy a pomíjivosti. Sleduje linii času skrz fyzickou proměnu. Vytváří prostor pro hru a fantazii pozorovatele.

Lenka Kahuda Klokočková - KYVY | grafika, kresba

Lenka Kahuda Klokočková - KYVY | grafika, kresba

23. 9. - 6. 11. 2022, Vernisáž: 22. 9. od 17:00, Galerie muzea | grafička MgA. Lenka Kahuda Klokočková, MA, Ph.D. je rodačkou z Českých Budějovic. Absolvovala píseckou Soukromou střední výtvarnou školu. Ve své tvorbě se věnuje především litografii, kresbě, performanci a fotografii.

MUZEJNÍ NOC s Kelty

MUZEJNÍ NOC s Kelty

Pátek 3. 6. 2022 od 19 hodin | nádvoří muzea | Slavnostní zahájení výstavy Keltové na jihu Boiohaema | Expozice muzea otevřeny do 22.30 hodin | Volný vstup | Výroba švartnových náramků, skleněných korálků, dobové obuvi | Lití bronzu | Tkaní na karetkách | Předení na přeslenu a tkaní na stavech | Ražba mincí | Ražba na kůži | Lukostřelba | Mletí na žernovu | Rozdělávání ohně starými technikami | Textil postaru | Keltští bojovníci a druid | Hudba - skupina Dálach | Občerstvení

Václav Bláha | Kresba, grafika, typografie

Václav Bláha | Kresba, grafika, typografie

2. 6. – 28. 8. 2022, Chodba knihovny | K nedožitým 100. narozeninám | Před koncem roku zemřel v úctyhodném věku nedožitých sta let typograf, grafik, ilustrátor a malíř Václav Bláha st. Byl znám především pro svojí typografickou tvorbu, za kterou získal mnohá ocenění doma i v zahraničí. Významně pozvedl knižní kulturu a jeho práce patří k vrcholům české i slovenské typografie.

Přednáška | O zcela zapomenutém spolku a trochu o muži, který miloval uniformy

Přednáška | O zcela zapomenutém spolku a trochu o muži, který miloval uniformy

Čtvrtek 21. 4. od 16 hodin | přednáškový sál muzea | Doprovodná akce k výstavě "O píseckých šicech" Přednáší: Karel Klátil

Komentovaná prohlídka k výstavě | Zaniklý svět na fotografiích E. S. Vráze

Komentovaná prohlídka k výstavě | Zaniklý svět na fotografiích E. S. Vráze

Komentovaná prohlídka čtvrtek 21. dubna od 14 hodin | Výstavou provede: Mgr. Jan ŠEJBL, DiS. z Národního muzea – Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur

ZRUŠENO / Vítání ptačího zpěvu

ZRUŠENO / Vítání ptačího zpěvu

Z technických důvodů je procházka za ptáky města Písku zrušena. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

Nevídaná krása | Obrázky ze světa pavouků

Nevídaná krása | Obrázky ze světa pavouků

1. 5. – 7. 8. 2022, Památník města Protivína | Výstava makrofotografií pavouků našeho předního arachnologa dr. Antonína Kůrky.

Michaela Pašková – Z mých světů

Michaela Pašková – Z mých světů

26. 5. – 31. 7. 2022, Vernisáž a komentovaná prohlídka 25. 5. 2022 od 17 hodin | Malé výstavní síně | Na výstavě bude představena volná autorská tvorba z oblasti malby, grafiky a šperku.

 Keltové na jihu Boiohaema

Keltové na jihu Boiohaema

3. 6. – 11. 9. 2022, Galerie muzea | Největší výstavní počin píseckého muzea v letošní letní sezóně představí nejnovější archeologické nálezy ze starší doby železné (800 př. n. l. až zlom letopočtu). Předměty budou zasazeny do každodenního života tehdejších obyvatel. Doba Keltů představuje civilizační zvrat spojený s řadou vymožeností – zejména se zpracováním železa a skla, na výrazně vyšší úroveň Kelti povznesli i další řemesla jako bylo například hrnčířství nebo zpracování jantaru.

Keramika versus krajka – Světlana Šímová a Irena Mašíková

Keramika versus krajka – Světlana Šímová a Irena Mašíková

14. dubna – 22. května 2022, Vernisáž: středa 13. 4. od 17 hod, Malé výstavní síně | Světlana Šímová a Irena Mašíková představují svoji výtvarnou tvorbu - křehkou krajku a figurovou keramiku.

Pozůstatky významnosti

Pozůstatky významnosti

13. 10. - 27. 11. 2022, Vernisáž: 12. 10. od 16 hod. Chodba knihovny PM | Výstava fotografií výtvarného družstva To jsou, odštěpného závodu České Budějovice. - Motto: Fotografie, které vyrazí vašim očím dech. Vystavující: Jan Flaška, Karel Řepa, Lenka Pužmanová, Zuzana Duchková

Minulost očima menšin - české a americké perspektivy

Minulost očima menšin - české a americké perspektivy

Beseda / Přednáškový sál muzea 23. 3. 2022 od 16 hodin. Debata o přístupu k citlivým tématům minulosti. Jak vypadají americká muzea otroctví či Indiánů a co o nich soudí ti, kterých se to týká? Jaké je srovnání s připomínkou citlivých témat v České republice?

Zdeňek Javůrek / Pozitivní negativy

Zdeňek Javůrek / Pozitivní negativy

Fotograf Zdeněk Javůrek slaví své 70. narozeniny velkou reprezentativní výstavou. Rodilý Písečák, vyučený fotografickému řemeslu, se zúčastnil již více než 120 výstav, z toho šestnáct jich bylo samostatných a pět zahraničních.

Prácheňské kroje

Prácheňské kroje

Chodba knihovny PM / Prácheňské kroje ze sbírky Růženy Ješinové Výstava na počest mimořádné sběratelky lidového textilu. Představujeme unikátní sbírku hlavní představitky píseckých prvorepublikových baráčníků, která v jednom ze svých krojů dokonce hrála ve filmu „Jan Cimbura“.

B. Blahutová - F. Svátek

B. Blahutová - F. Svátek

Malé výstavní síně / František Svátek - Hydrokinetické skulptury a Barbora Blahutová - Koláže, plastiky

Písecká móda před Jitexem

Písecká móda před Jitexem

Malé výstavní síně / Představení oděvů píseckých měšťanů v 19. a na začátku 20. století tak, jak je uchovaly sbírky Prácheňského muzea.

Sleva na šelmu

Sleva na šelmu

Galerie muzea / Výstava plošné, prostorové a intermediální tvorby členů katedry výtvarné výchovy PF JU

Permanentní p(l)ast | Petra Vichrová

Permanentní p(l)ast | Petra Vichrová

4. 8. - 18. 9. 2022, Malé výstavní síně | Vernisáž výstavy ve středu 3. 8. v 17 hodin | Komentovaná prohlídka výstavy 6. září v 16 hodin | V současné době je jedním z hlavních témat ve společnosti ochrana životního prostředí. V této souvislosti se mluví o ne/používání plastů, které nás obklopují na každém kroku. Výstava hyperrealistické malby poukazuje na problém nadprodukce a konzumu. Plast je atributem moderní společnosti, která se tak dostává do dlouhotrvající pasti.

Oáza hororu v poušti nudy

Oáza hororu v poušti nudy

Blanka DVOŘÁKOVÁ: obrazy Mara INFIDELIOUS: akvarely a komiksy

Řezníci - výstava mastná - O jihočeských mistrech řeznických

Řezníci - výstava mastná - O jihočeských mistrech řeznických

Listopad a prosinec vždy bývaly časem zabijaček, proto muzeum výstavu věnovanou jednomu z nejváženějších řemesel připravilo právě na sklonek roku.

Houby Píseckých hor / Fotografie Václava Burleho

Houby Píseckých hor / Fotografie Václava Burleho

Václav Burle během svého života stihl být skautem, trempem, vodákem, novinářem, zpravodajem nebo šéfredaktorem. Stále tvoří pro tisk a televizi. Zůstává fotografem, milovníkem přírody a neúnavným bojovníkem za její ochranu.

JITEX 70

JITEX 70

K 70. výročí založení národního podniku Jitex zasáhne Prácheňské muzeum módní retro vlna. Výstava připomene dějiny a produkci textilního závodu v letech 1949-1989.

Tereza z Davle - Grandhotel / fotografie

Tereza z Davle - Grandhotel / fotografie

Černobílé snímky aktů a portrétů dívek a žen - pořízené dnes již historickou analogovou technikou - se zastřešujícím názvem "Grandhotel".

Prošívané Vánoce

Prošívané Vánoce

Textilní tvorba skupiny OPQ / Otavský Patchwork a Quilting

Krátkodobé výstavy 2016

Krátkodobé výstavy 2016

Nobelova medaile akademika Jaroslava Heyrovského / OSCAR režiséra Jiřího Menzela / Fyzika hrou / Hradiště u Písku

SUDOMĚŘ 1420

SUDOMĚŘ 1420

Radikální husitské hnutí z pohledu historie a archeologie. Výstava k 600. výročí bitvy u Sudoměře.

GRANITON - užitková a umělecká keramika 1907 – 1928

GRANITON - užitková a umělecká keramika 1907 – 1928

Tématem výstavy je dříve polozapomenutý československý fenomén, který se před pár lety dočkal svého zaslouženého znovuobjevení – keramika firmy Graniton.

Marcela Vichrová – Sama se sebou

Marcela Vichrová – Sama se sebou

Autorská výstava výtvarnice narozené ve Strakonicích

Podobenství marnosti a naděje / Milan Novotný a Josef Záruba

Podobenství marnosti a naděje / Milan Novotný a Josef Záruba

Společná obrazová výstava autorů Milana Novotného a Josefa Záruby

Známý - neznámý Oldřich Jelínek

Známý - neznámý Oldřich Jelínek

Oldřichu Jelínkovi nadanému talentem výtvarné zkratky, karikaturním viděním a nevyčerpatelným humorem byl od studií nejbližší kreslený vtip, komiks, ilustrace, i užitá grafika.

Josef Duspiva, Valentin Horba, David Habermann – Spolu

Josef Duspiva, Valentin Horba, David Habermann – Spolu

Na výstavě nazvané jednoduše “Spolu“ představí Horba s Duspivou své obrazy a umělecký kovář Habermenn kovové plastiky.

MUZEJNÍ NOC 2016 ... s Karlem IV.

MUZEJNÍ NOC 2016 ... s Karlem IV.

Festival Muzejních nocí

MUZEJNÍ NOC 2017 ... s legionáři

MUZEJNÍ NOC 2017 ... s legionáři

Festival Muzejních nocí

MUZEJNÍ NOC 2018 ... s výtvarníky

MUZEJNÍ NOC 2018 ... s výtvarníky

Festival Muzejních nocí

MUZEJNÍ NOC 2019 ... s JITEXEM

MUZEJNÍ NOC 2019 ... s JITEXEM

Festival Muzejních nocí

Masaryk a Svatá země

Masaryk a Svatá země

4. 5. - 29. 5. 2022, Vernisáž: úterý 3. 5. 2022 od 16 hod v přednáškovém sále muzea. Vernisáž spojená s přednáškou Roberta Řeháka, Ph.D., kurátora výstavy. | Chodba knihovny PM | Roku 1927 přijíždí prezident Tomáš G. Masaryk do Svaté země. Historiky byla tato cesta skoro zapomenuta, ale lidé v Izraeli na ni nezapomněli.

O píseckých šicech aneb C. K. Priv. ostrostřelecký sbor v Písku

O píseckých šicech aneb C. K. Priv. ostrostřelecký sbor v Písku

1. března — 1. května 2022, Chodba knihovny PM | „… aneb co po nich zbylo“. Ten dovětek je důležitý – výstava není vyčerpávajícím přehledem historie nejstaršího píseckého spolku, nýbrž představuje několik desítek předmětů, které se po píseckých “šicech“ dochovaly až do dnešních dob.

Zaniklý svět na fotografiích Enrique Stanko Vráze

Zaniklý svět na fotografiích Enrique Stanko Vráze

1. března — 22. května 2022, Galerie muzea | Výstava je určena především pro milovníky historické fotografie – exkurze do exotických končin, které navštívil slavný cestovatel E. Stanko Vráz (1860—1932).

Stopy v Písku

Stopy v Písku

Umělecká beseda se výstavou Stopy v Písku vrací po 114 letech do města spjatého s životem jednoho z jejích prvních čestných členů – Mikoláše Alše. Byla to tehdy – v roce 1907 – již 68. výstava členů výtvarného odboru Umělecké besedy, založené již roku 1863. Dnes již nevíme, kteří členové se tehdy výstavy zúčastnili a jaká díla do Písku přivezli.

Malba na porcelán

Malba na porcelán

K účasti na výstavě v Prácheňském muzeu v Písku pozvala své přátele výtvarníky paní Helena Schmaus Shoonerová, aby s nimi touto cestou oslavila své 80. narozeniny. Jedná se o skupinu výtvarníků, kteří se seznámili v severočeském Dubí na sympoziích malby kobaltem pod glazuru na porcelán, pořádaných dubskou porcelánkou Český porcelán, a. s. pod názvem ,,Tradice a možnosti“.

INTERSALON 24. ročník mezinárodní přehlídky umění

INTERSALON 24. ročník mezinárodní přehlídky umění

V letošním roce se koná již 24. ročník INTERSALONU a za dobu jeho existence se na přehlídkách vystřídalo více než 1500 umělců z 27 zemí světa. Letošní téma vystavených děl zní ČAS a inspirací zadání jsou věžní hodiny umístěné právě v našem muzeu. Výstava umění z Česka, Německa, Itálie či Rumunska bude probíhat od 30. září do neděle 8. listopadu.

Psací stoly slavných

Psací stoly slavných

Galerie bude v březnu a dubnu plná stolů, nad kterými se při tvorbě románů, básní, projevů, hudebních skladeb či korespondence skláněly významné postavy české historie. Výstavu s názvem Psací stoly slavných , která je jedinečná jednak svým originálním nápadem tak i rozsahem, doprovodí ilustrace písecké výtvarnice Michaely Paškové. Na unikátní přehlídce nechybí stoly Václava Havla, Bohumila Hrabala, Aloise Rašína, Bedřicha Smetany či Josefa Toufara.

Život Panny Marie

Život Panny Marie

1. března — 10. dubna 2022, Malé výstavní síně | Soubor šesti deskových obrazů s výjevy ze života Panny Marie z kostela Nejsvětější Trojice v Písku. Malby jsou unikátní především svým datováním do roku 1604, které bylo odhaleno během restaurátorských prací na obraze Narození Páně.

Minulost, která zůstala vidět

Minulost, která zůstala vidět

Výstava fotografií známých i méně známých reliktů nemovitých archeologických památek

Milli Janatková

Milli Janatková

Krajinné motivy související s kulturními a rodovými kořeny Milli Janatkové. Malby a grafiky jsou součástí autorských multimediálních projektů Mým kořenům a Hluboko, na nichž Janatková pracuje od roku 2014. Součástí jsou také písně a stejnojmenná alba, která vyšla v letech 2017 a 2020.

Dalibor Říhánek - Proměny tvorby

Dalibor Říhánek - Proměny tvorby

Kresby a grafiky vystavené k jubileu autora. Malé výstavní síně a chodba knihovny Ani v posledních letech neusíná písecký malíř Dalibor Říhánek na vavřínech své umělecké práce a stále hledá a objevuje. 75. narozeniny oslavil sice již v březnu, ale na velký dárek si počkal až do června - od zítřka totiž rozbalí u nás v muzeu svou autorskou výstavu. Ponese název "Proměny tvorby" a je plná zkratek, znaků, atributů, šifer a nápověd. Svět plný barevného tajemství Dalibora Říhánka se otevírá v sobotu 19. června.

Z tvorby Evy Čapkové a Oldřicha Hamery

Z tvorby Evy Čapkové a Oldřicha Hamery

Výstava ukáže milovníkům umění díla dvou výborných současných umělců, které kromě společného učitele, Vladimíra Boudníka, pojí též mnohaleté přátelství.

Obory a bažantnice

Obory a bažantnice

 Víte, že první bažantnice se začaly na našem území objevovat již v 11. století? Na území mnoha bažantnic se dochovalo neporušené nebo jen málo porušené přírodní prostředí, a proto byly vyhlášeny za přírodní rezervace nebo přírodní památky. Tato místa jsou přesto poměrně opomíjenou hodnotou našeho kulturního dědictví.

Jiří Řeřicha a Jiří Prachař

Jiří Řeřicha a Jiří Prachař

Příjemně sladěná výstava dvou píseckých umělců.

Umění na kolečkách III

Umění na kolečkách III

Výstavu můžeme nazvat tradiční, již potřetí se můžete v galerii píseckého muzea podívat na úžasnou tvorbu umělců s hendikepem.

Pevnosti bronzového věku jižních Čech

Pevnosti bronzového věku jižních Čech

Hradiště doby bronzové patří k nejstarším lidským výtvorům, jejichž pozůstatky ze doposud spatřit v reliéfu krajiny jižních Čech. Na výstavě bude prezentován výběr nejzajímavějších hradišť.

Špála na Otavě

Špála na Otavě

Byla to právě řeka Otava, která propůjčila Václavu Špálovi svou modř a on ji pak nezaměnitelně přenesl na svá plátna. Výsledkem spojení jednoho z největších českých malířů a jihočeské řeky jsou obrazy, které představují vrchol české meziválečné krajinomalby.

Volání dálek ZOOGEOS – 30 let výzkumů

Volání dálek ZOOGEOS – 30 let výzkumů

Výstavu Volání dálek má na svědomí společnost Zoogeos Bohemia, jejímiž aktivními členy jsou i současní a minulí pracovníci našeho muzea – Jiří Šebestián a Karel Pecl. Přidejte se k nim a nahlédněte do světa zvířat!

Svatopluk Civiš – Struktura krásy

Svatopluk Civiš – Struktura krásy

Výstava představuje makrofotografie nerostů (zde konkrétně jde o vápencové bloky protkané sítí druhotných sedimentárních nerostů z oblasti hory Gross Glockner v Alpách), které se – díky výtvarnému citu autora – proměňují v působivé abstraktní obrazy. Fotografie Svatopluka Civiše, profesora fyziky na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze

Robert Vano / Memories

Robert Vano / Memories

Robert Vano je po jedenácti letech opět v našem muzeu. S kurátorem výstavy Janem Kotalíkem se projdeme po sálech, ve kterých by za jiných okolností mohl návštěvník vidět více jak 200 barevných i černobílých fotografií umělce působícího v Evropě i USA.

Stálé expozice

Aktuální akce

Kalendář

Program pro školy

Galerie

Knihovna

Rozcestník Protivín, Heyduk, Ptáci

Otevíračka, telefon, adresa

 Drlíčov - čtvrť jako malovaná

Drlíčov - čtvrť jako malovaná

9. 6. - 30. 7. 2023, Chodba knihovny PM | Doprovodná výstava v rámci projektu Skálové - živobytí malby v 19. století. | Pokud by se dala některá písecká ulice či část města považovat za sídlo místní umělecké bohémy, byl by jím bezpochyby Drlíčov, kde genius loci místa vytrval až do 20. století.

Broučci, které bychom měli znát

Broučci, které bychom měli znát

27. 6. – 31. 10. 2023, Památník města Protivína | Základ výstavy tvoří obrázky brouků, které na sklonku svého života namaloval Vladimír Javorek, známý popularizátor entomologie, pedagog a muzikant. Tento rodák z Bystřice pod Hostýnem většinu života působil jako učitel ve Vizovicích a Otrokovicích, ale byl v kontaktu s entomology v celé republice. Jeho atlasy hmyzu, které sám také ilustroval, byly prvními a nepostradatelnými příručkami pro několik generací i píseckých entomologů.

Skálové - živobytí malby v 19. století

Skálové - živobytí malby v 19. století

9. 6. – 3. 9. 2023, Galerie muzea | Krajinomalba, portréty a náboženské obrazy malířů Skálů z Písku. František, Jan, Valentin, Quido a Josefina – dvě generace věnující se malbě v období romantismu. | Komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy 21. 6. v 16 hodin

Abeceda tradičních řemesel

Abeceda tradičních řemesel

19. 6. – 23. 6. / 8, 30 – 12, 30 hodin / Akce určená žákům na konci školního roku. Děti nahlédnou pod ruce šikovným krajkářkám, košíkáři, dráteníkovi a keramičce. Některá řemesla si budou moci vyzkoušet a domů si odnesou drátěný výrobek. Určeno pro děti ze ZŠ, podívat se však může i veřejnost. Koná se v prostorách celého muzea. Školy se mohou objednávat na telefonu 382 201 111.

Přednáška: Úcta ke znamením a relikviím Kristova utrpení ve městě Písku

Přednáška: Úcta ke znamením a relikviím Kristova utrpení ve městě Písku

Čtvrtek 20. 4. 2023 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Přednáší Mgr. Jan Adámek, historik starších dějin Prácheňského muzea

KVĚTINOVÁ MUZEJNÍ NOC

KVĚTINOVÁ MUZEJNÍ NOC

Pátek 26. 5. 2023, zahájení v 19 hodin na nádvoří muzea | Každoročně se Prácheňské muzeum bezplatně otevírá široké veřejnosti v rámci Muzejních nocí. Téma zpravidla souvisí s některou z aktuálních výstav. Tento rok naváže na expozici s názvem Květomluva - Květiny ve výtvarném umění. Návštěvníkům nabídneme barokní střelnici s papírovými růžemi, dílnu se skleněnými květy, kováře kovajícího růži a muzejní pedagogický program. Rytířský sál vyzdoben historickými květinovými vazbami. Celou akci doprovodí kapela Florecitas.

Petr Pfleger | Obrazy

Petr Pfleger | Obrazy

1. 5. - 25. 6. 2023, Památník města Protivína | První výstava nové sezóny v Památníku patří Petru Pflegerovi, kterého není nutné v Protivíně představovat. Místní rodák poprvé samostatně vystavoval právě v prostoru Památníku již v roce 1966. Pestré obrazy plné aut, letadel i lidí dnes visí v soukromých interiérech ve Švýcarsku, Rakousku či Americe. Jeho díla jsou zastoupena i ve sbírkách domácích a zahraničních galerií.

Vítání ptačího zpěvu

Vítání ptačího zpěvu

Neděle 14. 5. 2023 v 6 hodin | Dolní nádvoří PM, vchod průchodem bývalé Obchodní akademie | Procházka časným nedělním ránem s ornitologem PM za ptáky města Písku. I tentokrát povede nejen do centra města. Začínáme tradičně - na dolním nádvoří PM před přednáškovým sálem. Dalekohledy vítány.

Přednáška: Jak zpívá les

Přednáška: Jak zpívá les

Čtvrtek 4. 5. 2023 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Přednáší Ing. Michael Strnad z Chýnova | Povídání, a hlavně poslouchání ptačího zpěvu s terénním ornitologem

Komentovaná prohlídka výstavy

Komentovaná prohlídka výstavy

Milování v přírodě | Galerie muzea | Komentované prohlídky s kurátorem výstavy RNDr. J. Šebestianem 29. 3. od 17 hodin

Přednáška: Svatý Hřeb z Milevska

Přednáška: Svatý Hřeb z Milevska

Čtvrtek 13. 4. 2023 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Přednášejí: PhDr. Pavel Břicháček, Západočeské muzeum v Plzni | PhDr. Mgr. Bedřich Přemysl Hanák, O. Praem., Ph. D., Královská kanonie premonstrátů na Strahově | Jiří Šindelář, Naše historie, z. s.

SVATÝ HŘEB Z MILEVSKA

SVATÝ HŘEB Z MILEVSKA

Mimořádná krátkodobá výstava | Galerie panovníků 7. – 16. 4. 2023 | Unikátní nález z kláštera v Milevsku | "... podařilo se vyzvednout historický artefakt, který středověká společnost považovala za jednu z nejvzácnějších křesťanských relikvií na světě – část hřebu ze Svatého Kříže,“ vysvětluje archeolog Pavel Břicháček, který u objevu byl.

Literární odpoledne: Vůně azalek

Literární odpoledne: Vůně azalek

Neděle 2. 4. 2023 v 16 hodin | Památník Adolfa Heyduka, Tyršova 438, Písek | Připravila a uvádí Stanislava Hošková, Dobříš | Hra podle slavného románu Daphne du Maurier „Mrtvá a živá“

Přednáška: Splněný sen USA – cesta za mé vlastní hranice

Přednáška: Splněný sen USA – cesta za mé vlastní hranice

Čtvrtek 30. 3. 2023 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Přednáší handicapovaný cestovatel Jakub Greschl z Holýšova. | Cesta je motivace a nic není nemožné. Americký sen byl cestou za vlastní hranice.

Přednáška: Karélie

Přednáška: Karélie

Čtvrtek 23. 3. 2023 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Přednáší Mgr. Libor Drahoňovský z Lomnice nad Popelkou, jehož přednášky jsou v PM již proslulé.

 Milování v přírodě | Nejdůležitější akt na světě pohledem přírodovědy

Milování v přírodě | Nejdůležitější akt na světě pohledem přírodovědy

1. 3. – 28. 5. 2023, Galerie muzea | Komentované prohlídky s kurátorem výstavy 17. 5. od 17 hodin a o Muzejní noci 26. 5. | Originální přírodovědná expozice vznikla ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. Návštěvníka provede rozmanitými způsoby rozmnožování, námluv, předvede pestrost pohlavních orgánů ve zvířecí říši, a chybět nebude ani část věnovaná lidem. Autoři výstavy jsou zoolog Peter Adamík a entomolog Miloš Krist.

Zamilovaný Písek

Zamilovaný Písek

1. 3. – 28. 5. 2023, Malé výstavní síně | Komentovaná prohlídka výstavy 1. 5. od 17 hodin | Výstava o podobách nejkrásnějšího lidského citu | Prácheňské muzeum bude na jaře patřit poznávání a historii vztahů. Zamilovaný Písek nabídne návštěvníkům ukázky z muzejních sbírek, které se týkají citové náklonosti mužů a žen v minulosti. Představí zdejší dary z lásky, tedy předměty, které si zamilovaní nejčastěji vyměňovali, předměty stvrzující milostný cit či zásnubní a svatební náležitosti.

Žďákovský most. Ocelový most století

Žďákovský most. Ocelový most století

1. 6. - 3. 9. 2023, Malé výstavní síně | Výstava o jedné z nejznámějších staveb celého regionu - o Žďákovském mostu. Navazuje na úspěšnou výstavu o železobetonovém mostě v Podolsku, která se konala v roce v roce 2017. "Žďákovák" je další z unikátů našeho mostního stavitelství – ocelový obloukový silniční most, pojmenovaný po zatopené osadě Žďákov, překlenul hladinu Orlické přehrady v roce 1967. Svým obloukem o rozpětí 330 m byl v té době největším prostým plnostěnným dvoukloubovým ocelovým obloukovým mostem na světě.

Přednáška: Za autory písně "Ty stará vojenská plovárno..."

Přednáška: Za autory písně "Ty stará vojenská plovárno..."

Čtvrtek 9. 3. 2023 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Přednáška Mgr. Josefa Motyky, spolupracovníka Prácheňského muzea v Písku, k 90. výročí vydání společné písně píseckých hudebníků A. Weila, J. Jara a L. Danešové. Doplněno fotografiemi a dokumenty ze sbírek muzea a osobních archivů.

Květomluva – Květiny ve výtvarném umění

Květomluva – Květiny ve výtvarném umění

1. 3. - 28. 5. 2023, Chodba knihovny PM | Květiny ve výtvarném umění jsou často nositelkami skrytých významů a symbolů. Tajnosnubný jazyk rostlin – květomluva, promlouvá v uměleckých dílech napříč kulturami i náboženstvími. Výstava zpracovává téma ve dvou zcela odlišných rovinách. Tou první jsou epické básně římského básníka Ovidia – Proměny, dílo, které inspirovalo mnoho dalších umělců. Druhou je pak symbolika květin v křesťanském umění a lidové zbožnosti.

Písecké DEVADESÁTKY

Písecké DEVADESÁTKY

20. 9. - 29. 10. 2023, Chodba knihovny PM | Výstava fotografií | Výstava přibližuje atmosféru první porevoluční dekády. Zaměřuje se zejména na proměny veřejného prostoru a estetiky, politické a společenské dění, na transformaci v oblasti hospodářství a kultury. Připomíná ale také dobový nárůst rasismu, téma ochrany životního prostředí, sportovní úspěchy Kateřiny Neumannové i návštěvy prezidenta Václava Havla.

Přednáška: Adolf Heyduk - Pootavský slavík

Přednáška: Adolf Heyduk - Pootavský slavík

Čtvrtek 9. 2. 2023 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Ke stému výročí úmrtí píseckého básníka přednáší PhDr. Jiří Prášek, ředitel Prácheňského muzea

Velké čtení spisovatelů jižních Čech VI.

Velké čtení spisovatelů jižních Čech VI.

Neděle 5. 2. a neděle 12. 2. 2023 v 16 hodin | Památník A. Heyduka, Tyršova 438, Písek | Po dvouleté odmlce, způsobené kovidovou pandemií, se do prostor Heydukova bytu v Tyršově ulicí vracejí jihočeští spisovatelé, aby veřejnost seznámili se svými aktuálními pracemi. U zrodu této tradice stál před osmi lety písecký básník Richard Uher.

Přednáška: Milování v přírodě

Přednáška: Milování v přírodě

Čtvrtek 16. 2. 2023 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | O nejdůležitějším aktu na světě přednáší RNDr. Jiří Šebestian, CSc., zoolog PM

Přednáška k výstavě "Dálnicí do pravěku"

Přednáška k výstavě "Dálnicí do pravěku"

Čtvrtek 2. 2. 2023 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Přednáší Mgr. Erika Průchová a Ing. Tomáš Hiltscher z archeologického oddlělení PM v Písku

Přednáška: Zajetí německých generálů v písecké nemocnici

Přednáška: Zajetí německých generálů v písecké nemocnici

Čtvrtek 27. 4. 2023 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Přednášku pronese Michal Plavec, historik Národního technického muzea v Praze. | Události konce druhé světové války na Písecku již popsalo mnoho autorů, ale dosud unikaly pozornosti okolnosti zajetí německých generálů 20. května 1945 v písecké nemocnici.

Přednáška: Písek ve spárech klatovského gestapa

Přednáška: Písek ve spárech klatovského gestapa

Čtvrtek 16. 3. 2023 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Přednášku s důrazem na období heydrichiády pronese Mgr. Lukáš Kopecký, historik a předseda Společnosti pro moderní dějiny Klatovska.

Přednáška: Klenoty barbarských králů

Přednáška: Klenoty barbarských králů

Čtvrtek 12. 1. 2023 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Přednáší Doc. Mgr. Jaroslav Jiřík, Ph.D., archeolog Prácheňského muzea

Přednáška: Alternativní výlet za teplem: KUBA

Přednáška: Alternativní výlet za teplem: KUBA

Čtvrtek 5. 1. 2023 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | O výletu do socialismu na kole přednáší Ing. Vít Čenovský, cestovatel a fotograf ze Strakonic

Přednáška: Poklad katedrály sv. Víta a české korunovační klenoty

Přednáška: Poklad katedrály sv. Víta a české korunovační klenoty

Čtvrtek 26. 1. 2023 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Přednáší PhDr. Mgr. Jana Peroutková

 Dálnicí do pravěku - Mimořádná výstava

Dálnicí do pravěku - Mimořádná výstava

Malé výstavní síně 14. 1. - 5. 2. 2023 | Archeologický výzkum a nálezy z výstavby dálnice D4 | otevřeno denně 9 – 15. 30 hodin

Přednáška: Pastorální klarinet v české hudbě 18. a 19. století

Přednáška: Pastorální klarinet v české hudbě 18. a 19. století

Čtvrtek 8. 12. 2022 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Přednáší a na historické hudební nástroje hraje MgA. Jiří Krejčí, Milevsko

Kronika milevského opata Jarlocha

Kronika milevského opata Jarlocha

29. 11. — 4. 12. 2022, Rytířský sál | Mimořádná krátkodobá výstava „Kronika milevského opata Jarlocha“ bude veřejnosti zpřístupněna díky vstřícnosti Královské kanonie premonstrátů na Strahově. Za přísných bezpečnostních podmínek bude v Rytířském sále muzea vystaven originál středověkého rukopisu Jarlochovy kroniky, známý také jako Milevský letopis.

Barokní sochaři severního Prácheňska

Barokní sochaři severního Prácheňska

2. 12. - 31. 12. 2022, Vernisáž: 2. 12. od 15.30 hod. Chodba knihovny PM | Sochy čimelických a dobrovodských mistrů 18. století na fotografiích Václava Vlčka. | Výstava prostřednictvím fotografií dokládá dosti bohaté dílo sochařů, jejichž práce shledáváme ponejvíce v oblasti severní části někdejšího Prácheňského kraje. Zejména jde o sochy čimelických Hammerů a dobrovodských Hammerů a Turnovských. Autorská výstava v malém průřezu seznamuje s výsledky badatelské práce čimelického rodáka Václava Vlčka, který ono téma sleduje po desetiletí.

Přednáška: Kronika počátků. Opat Jarloch a Milevský letopis

Přednáška: Kronika počátků. Opat Jarloch a Milevský letopis

Čtvrtek 1. 12. 2022 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Přednáší Mgr. Hedvika Kuchařová, Ph.D. z oddělení starých tisků Knihovny Královské kanonie premonstrátů na Strahově | Přednáška nabídne shrnutí dosavadních znalostí o významném historiografickém díle - kronice prvního milevského opata Gerlacha (počeštěně Jarlocha), která se dochovala v jediném středověkém rukopisu. Rukopis, jež obsahuje i opisy dalších děl, je navíc zčásti Jarlochovým autografem. Milevský opat Jarloch je tak jediným českých středověkým kronikářem, jehož rukopis známe.

Literární odpoledne: Půl století pod šminkou

Literární odpoledne: Půl století pod šminkou

Neděle 4. 12. 2022 v 16 hodin | Památník Adolfa Heyduka, Tyršova 438, Písek | Pocta herečce Evě Seemannové | Připravila Stanislava Hošková, Dobříš. | Po delší odmlce způsobené pandemií covidu se vrací zpět do interiéru bytu básníka Adolfa Heyduka občasné literární pořady. Mezi prvními přivítáme paní Stanislavu Hoškovou z Dobříše, která připravila, nastudovala a přednese pásmo vzpomínek na kariéru života herečky, jež na prknech, jež znamenají svět, prožila padesát let. Jsou to vzpomínky na role i monology, které dávno odvál čas, ale my si je v překrásném prostředí bytu, kterým prošly generace českých literátů, můžeme připomenout.

Předvánoční burza minerálů, drahých kamenů, šperků a fosilií

Předvánoční burza minerálů, drahých kamenů, šperků a fosilií

Sobota 10. 12. 2022 | 9-14 hodin | Sál haly Elim na píseckém Výstavišti. | Burza se po dvouleté přestávce způsobené epidemií covidu opět uskuteční. Písecká mineralogická burza je největší akcí tohoto druhu v jižních Čechách. Bohatá nabídka vystavovaného sortimentu zaujme obdivovatele sbírkových i dekorativních ukázek minerálů a fosilií, surových a broušených drahých kamenů a šperků.

Přednáška: Kobka, zelí, pekelec aneb zajímavosti o kachlových kamnech

Přednáška: Kobka, zelí, pekelec aneb zajímavosti o kachlových kamnech

Čtvrtek 15. 12. 2022 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Přednáší Mgr. Libor Soukup, prezident Cechu kamnářů ČR a PhDr. Hana Soukupová, etnografka. Součástí přednášky je i ukázka výroby kachle. Doprovodná akce k výstavě Teplo.

Teplo — Jak naši předkové bojovali se zimou

Teplo — Jak naši předkové bojovali se zimou

26. 11. – 31. 12. 2022, Malé výstavní síně | Boj se zimou býval zápasem, který musel člověk chtě nechtě každoročně podstupovat. Šlo o hodně a tak bylo střetnutí mnohdy tvrdé a nelítostné. To, že jsme dnes tady, znamená, že naši předci souboje s mrazy vyhrávali. Jaké zbraně tedy tehdy používali – tedy, čím a do čeho přikládali, jak se zahalovali či jak se přes celý rok na krušné období připravovali, o tom všem bude tato výstava.

Přednáška: Francouzové před Pískem

Přednáška: Francouzové před Pískem

Čtvrtek 10. 11. 2022 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | O událostech z přelomu let 1741- 42 přednáší Karel Klátil

Přednáška: Istanbul – brána Orientu

Přednáška: Istanbul – brána Orientu

Čtvrtek 24. 11. 2022 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Jediné město na světě, které se rozkládá na dvou kontinentech. | Přednáší Miloslav Martan ze Strakonic, profesionální cestovatel a fotograf

Přednáška: Jak mu dřeva a hlína povídaly

Přednáška: Jak mu dřeva a hlína povídaly

Čtvrtek 3. 11. 2022 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | K 150. výročí narození sochaře Františka Bílka | Přednáší PhDr. Jiří Prášek, ředitel Prácheňského muzea v Písku

Přednáška: Šumava čarovná a Julské Alpy

Přednáška: Šumava čarovná a Julské Alpy

Čtvrtek 6. 10. 2022 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Přednáší Vladislav Hošek ze Čkyně | Uvidíte novou porci úchvatných záběrů čarujícího světla ze Šumavy, tentokrát z oblasti Lipna – od Vítkova hrádku až po Ostrý. Ve druhé části jeho přednášky se vypravíme do hor od našich hranic vzdálenějších – slovinských Julských Alp.

Přednáška: Klenoty města Písku

Přednáška: Klenoty města Písku

Čtvrtek 20. 10. 2022 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Promítání fotografií Aloise Němce

Přednáška: Počátky vzduchoplavby na Písecku (1891-1914)

Přednáška: Počátky vzduchoplavby na Písecku (1891-1914)

Čtvrtek 13. 10. 2022 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Přednáší: Michal Plavec, historik a kurátor sbírky letectví Národního technického muzea v Praze.

Na křídlech ptáků - seminář

Na křídlech ptáků - seminář

11. 10. 2022, od 9 do 13.30 hod. | Prácheňské muzeum v Písku | Česká společnost ornitologická a Prácheňské muzeum v Písku vás zvou na akreditovaný seminář pro učitele. Přednáší Gabriela Dobruská. O migraci ptáků a o nebezpečí na jejich cestách, nové fenomény migrace. Zaměření na čápa bílého – zajímavosti z jeho života, biologie druhu, informace o programu občanské vědy Čapí hnízda – jak se s dětmi zapojit. Představena bude i nabídka výukových programů a exkurzí s odborníky. Celý program a kontakty po rozkliknutí.

Paulina Skavova – Sochy | Komentované prohlídky s autorkou: 30. 11. a 14. 12. od 16 hodin

Paulina Skavova – Sochy | Komentované prohlídky s autorkou: 30. 11. a 14. 12. od 16 hodin

12. 11. – 31. 12. 2022, vernisáž 11. 11. od 16 hodin, Galerie muzea | MgA. Paulina Skavova je sochařka, scénografka a konceptuální výtvarnice. Ve veřejném prostoru můžete spatřit její sochy a reliéfy, je autorkou řady pamětních desek - např. Radovana Lukavského. Její četné autorské realizace mohli diváci spatřit v české a zahraniční filmové produkci. | Komentovaná prohlídka výstavou s autorkou: 30. 11. a 14. 12. od 16 hodin

Světový festival ptactva

Světový festival ptactva

Neděle 2. 10. 2022 od 9 do 13 hodin, Ornitologická pozorovatelna PM u rybníka Řežabinec u Ražic u Písku | V Ražicích - při příjezdu od Písku - před železničním přejezdem doprava | Kroužkování, pozorování ptáků, zajímavosti o nich | Vedou zoologové muzea a další členové České společnosti ornitologické

Výstava jednoho dne | Jiří Škoch – In memoriam

Výstava jednoho dne | Jiří Škoch – In memoriam

29. 9. 2022 na parkánech muzea – vstup brankou od řeky | od 16,30 hodin otevřeno, zahájení v 17 hodin | Výstava fotografických montáží ze sbírek Prácheňského muzea.

Protivínský lazaret za I. světové války | Komentovaná prohlídka výstavy 11. 10. od 16 hodin

Protivínský lazaret za I. světové války | Komentovaná prohlídka výstavy 11. 10. od 16 hodin

11. 8. – 30. 10. 2022, Památník města Protivína | Historicko-dokumentační výstava o léčení raněných vojáků na protivínském zámku za Velké války. Výstava připomene jednu etapu v dějinách protivínského zámku – dobu I. světové války, kdy jeho prostory sloužily Rakousko–uherské armádě jako lazaret. Byl zřízen jako odbočka Červeného kříže Terezií ze Schwarzenberga a řídícím lékařem zde byl známý protivínský lékař – Dr. Křišťan Pokorný.

Korálková dílna s výtvarnicí Michaelou Paškovou II.

Korálková dílna s výtvarnicí Michaelou Paškovou II.

28. 7. 2022 | 15 – 18 hodin | Malé výstavní síně muzea, Doprovodná akce k výstavě „Z mých světů“ | Naučíte se vytvořit náramek technikou freeform peyot. Pro velký zájem přidáváme další termín. | Přihlášení předem u autorky: mis.mis@seznam.cz | Kurzovné činí 120 Kč - cena materiálu.

46. Akce Acrocephalus

46. Akce Acrocephalus

24. 7. - 2. 8. 2022, rybník Řežabinec | kroužkovácí tábor a výzkum ptáků na rybníce Řežabinec u Ražic pod vedením zoologa PM. I letos Vás co nejsrdečněji zveme k návštěvě. Těšíme se na Vás každý den od 6 do 18 hodin (nejvíce ale uvidíte, když přijdete ráno). Cesta: v Ražicích při příjezdu od Písku před železničním přejezdem doprava, kolem bašty a dále pěšky po naučné stezce kolem pozorovací věže. Náš tábor je na louce cca 200 m za věží.

Weber – grandlí král | Komentované prohlídky 8. 11. a 15. 11. od 16 hodin

Weber – grandlí král | Komentované prohlídky 8. 11. a 15. 11. od 16 hodin

24. 9. - 20. 11. 2022, Malé výstavní síně PM | Výstava mapující život a dílo píseckého legendárního zlatníka Karla Webera. Písecký zlatník Karel Weber je označován jako průkopník českého mysliveckého šperkařství. Výstava představí mimo jiné ukázky z jeho výjimečného umění či nástroje, pomocí kterých své tak oblíbené šperky zhotovoval. Komentované prohlídky výstavy 8. 11. a 15. 11. od 16 hodin

Renata Kolečkářová | FLOWER DATE

Renata Kolečkářová | FLOWER DATE

3. 9. - 9. 10. 2022, Vernisář spojená s komentovanou prohlídkou výstavou: 2. 9. v 17 hodin, Chodba knihovny PM | Hlavním námětem olejových a akrylových maleb, které na výstavě uvidíte, jsou květy růží, pivoněk, tulipánů... Autorka v obrazech zpracovává téma krásy a pomíjivosti. Sleduje linii času skrz fyzickou proměnu. Vytváří prostor pro hru a fantazii pozorovatele.

Lenka Kahuda Klokočková - KYVY | grafika, kresba

Lenka Kahuda Klokočková - KYVY | grafika, kresba

23. 9. - 6. 11. 2022, Vernisáž: 22. 9. od 17:00, Galerie muzea | grafička MgA. Lenka Kahuda Klokočková, MA, Ph.D. je rodačkou z Českých Budějovic. Absolvovala píseckou Soukromou střední výtvarnou školu. Ve své tvorbě se věnuje především litografii, kresbě, performanci a fotografii.

MUZEJNÍ NOC s Kelty

MUZEJNÍ NOC s Kelty

Pátek 3. 6. 2022 od 19 hodin | nádvoří muzea | Slavnostní zahájení výstavy Keltové na jihu Boiohaema | Expozice muzea otevřeny do 22.30 hodin | Volný vstup | Výroba švartnových náramků, skleněných korálků, dobové obuvi | Lití bronzu | Tkaní na karetkách | Předení na přeslenu a tkaní na stavech | Ražba mincí | Ražba na kůži | Lukostřelba | Mletí na žernovu | Rozdělávání ohně starými technikami | Textil postaru | Keltští bojovníci a druid | Hudba - skupina Dálach | Občerstvení

Václav Bláha | Kresba, grafika, typografie

Václav Bláha | Kresba, grafika, typografie

2. 6. – 28. 8. 2022, Chodba knihovny | K nedožitým 100. narozeninám | Před koncem roku zemřel v úctyhodném věku nedožitých sta let typograf, grafik, ilustrátor a malíř Václav Bláha st. Byl znám především pro svojí typografickou tvorbu, za kterou získal mnohá ocenění doma i v zahraničí. Významně pozvedl knižní kulturu a jeho práce patří k vrcholům české i slovenské typografie.

Přednáška | O zcela zapomenutém spolku a trochu o muži, který miloval uniformy

Přednáška | O zcela zapomenutém spolku a trochu o muži, který miloval uniformy

Čtvrtek 21. 4. od 16 hodin | přednáškový sál muzea | Doprovodná akce k výstavě "O píseckých šicech" Přednáší: Karel Klátil

Komentovaná prohlídka k výstavě | Zaniklý svět na fotografiích E. S. Vráze

Komentovaná prohlídka k výstavě | Zaniklý svět na fotografiích E. S. Vráze

Komentovaná prohlídka čtvrtek 21. dubna od 14 hodin | Výstavou provede: Mgr. Jan ŠEJBL, DiS. z Národního muzea – Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur

ZRUŠENO / Vítání ptačího zpěvu

ZRUŠENO / Vítání ptačího zpěvu

Z technických důvodů je procházka za ptáky města Písku zrušena. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

Nevídaná krása | Obrázky ze světa pavouků

Nevídaná krása | Obrázky ze světa pavouků

1. 5. – 7. 8. 2022, Památník města Protivína | Výstava makrofotografií pavouků našeho předního arachnologa dr. Antonína Kůrky.

Michaela Pašková – Z mých světů

Michaela Pašková – Z mých světů

26. 5. – 31. 7. 2022, Vernisáž a komentovaná prohlídka 25. 5. 2022 od 17 hodin | Malé výstavní síně | Na výstavě bude představena volná autorská tvorba z oblasti malby, grafiky a šperku.

 Keltové na jihu Boiohaema

Keltové na jihu Boiohaema

3. 6. – 11. 9. 2022, Galerie muzea | Největší výstavní počin píseckého muzea v letošní letní sezóně představí nejnovější archeologické nálezy ze starší doby železné (800 př. n. l. až zlom letopočtu). Předměty budou zasazeny do každodenního života tehdejších obyvatel. Doba Keltů představuje civilizační zvrat spojený s řadou vymožeností – zejména se zpracováním železa a skla, na výrazně vyšší úroveň Kelti povznesli i další řemesla jako bylo například hrnčířství nebo zpracování jantaru.

Keramika versus krajka – Světlana Šímová a Irena Mašíková

Keramika versus krajka – Světlana Šímová a Irena Mašíková

14. dubna – 22. května 2022, Vernisáž: středa 13. 4. od 17 hod, Malé výstavní síně | Světlana Šímová a Irena Mašíková představují svoji výtvarnou tvorbu - křehkou krajku a figurovou keramiku.

Pozůstatky významnosti

Pozůstatky významnosti

13. 10. - 27. 11. 2022, Vernisáž: 12. 10. od 16 hod. Chodba knihovny PM | Výstava fotografií výtvarného družstva To jsou, odštěpného závodu České Budějovice. - Motto: Fotografie, které vyrazí vašim očím dech. Vystavující: Jan Flaška, Karel Řepa, Lenka Pužmanová, Zuzana Duchková

Minulost očima menšin - české a americké perspektivy

Minulost očima menšin - české a americké perspektivy

Beseda / Přednáškový sál muzea 23. 3. 2022 od 16 hodin. Debata o přístupu k citlivým tématům minulosti. Jak vypadají americká muzea otroctví či Indiánů a co o nich soudí ti, kterých se to týká? Jaké je srovnání s připomínkou citlivých témat v České republice?

Zdeňek Javůrek / Pozitivní negativy

Zdeňek Javůrek / Pozitivní negativy

Fotograf Zdeněk Javůrek slaví své 70. narozeniny velkou reprezentativní výstavou. Rodilý Písečák, vyučený fotografickému řemeslu, se zúčastnil již více než 120 výstav, z toho šestnáct jich bylo samostatných a pět zahraničních.

Prácheňské kroje

Prácheňské kroje

Chodba knihovny PM / Prácheňské kroje ze sbírky Růženy Ješinové Výstava na počest mimořádné sběratelky lidového textilu. Představujeme unikátní sbírku hlavní představitky píseckých prvorepublikových baráčníků, která v jednom ze svých krojů dokonce hrála ve filmu „Jan Cimbura“.

B. Blahutová - F. Svátek

B. Blahutová - F. Svátek

Malé výstavní síně / František Svátek - Hydrokinetické skulptury a Barbora Blahutová - Koláže, plastiky

Písecká móda před Jitexem

Písecká móda před Jitexem

Malé výstavní síně / Představení oděvů píseckých měšťanů v 19. a na začátku 20. století tak, jak je uchovaly sbírky Prácheňského muzea.

Sleva na šelmu

Sleva na šelmu

Galerie muzea / Výstava plošné, prostorové a intermediální tvorby členů katedry výtvarné výchovy PF JU

Permanentní p(l)ast | Petra Vichrová

Permanentní p(l)ast | Petra Vichrová

4. 8. - 18. 9. 2022, Malé výstavní síně | Vernisáž výstavy ve středu 3. 8. v 17 hodin | Komentovaná prohlídka výstavy 6. září v 16 hodin | V současné době je jedním z hlavních témat ve společnosti ochrana životního prostředí. V této souvislosti se mluví o ne/používání plastů, které nás obklopují na každém kroku. Výstava hyperrealistické malby poukazuje na problém nadprodukce a konzumu. Plast je atributem moderní společnosti, která se tak dostává do dlouhotrvající pasti.

Oáza hororu v poušti nudy

Oáza hororu v poušti nudy

Blanka DVOŘÁKOVÁ: obrazy Mara INFIDELIOUS: akvarely a komiksy

Řezníci - výstava mastná - O jihočeských mistrech řeznických

Řezníci - výstava mastná - O jihočeských mistrech řeznických

Listopad a prosinec vždy bývaly časem zabijaček, proto muzeum výstavu věnovanou jednomu z nejváženějších řemesel připravilo právě na sklonek roku.

Houby Píseckých hor / Fotografie Václava Burleho

Houby Píseckých hor / Fotografie Václava Burleho

Václav Burle během svého života stihl být skautem, trempem, vodákem, novinářem, zpravodajem nebo šéfredaktorem. Stále tvoří pro tisk a televizi. Zůstává fotografem, milovníkem přírody a neúnavným bojovníkem za její ochranu.

JITEX 70

JITEX 70

K 70. výročí založení národního podniku Jitex zasáhne Prácheňské muzeum módní retro vlna. Výstava připomene dějiny a produkci textilního závodu v letech 1949-1989.

Tereza z Davle - Grandhotel / fotografie

Tereza z Davle - Grandhotel / fotografie

Černobílé snímky aktů a portrétů dívek a žen - pořízené dnes již historickou analogovou technikou - se zastřešujícím názvem "Grandhotel".

Prošívané Vánoce

Prošívané Vánoce

Textilní tvorba skupiny OPQ / Otavský Patchwork a Quilting

Krátkodobé výstavy 2016

Krátkodobé výstavy 2016

Nobelova medaile akademika Jaroslava Heyrovského / OSCAR režiséra Jiřího Menzela / Fyzika hrou / Hradiště u Písku

SUDOMĚŘ 1420

SUDOMĚŘ 1420

Radikální husitské hnutí z pohledu historie a archeologie. Výstava k 600. výročí bitvy u Sudoměře.

GRANITON - užitková a umělecká keramika 1907 – 1928

GRANITON - užitková a umělecká keramika 1907 – 1928

Tématem výstavy je dříve polozapomenutý československý fenomén, který se před pár lety dočkal svého zaslouženého znovuobjevení – keramika firmy Graniton.

Marcela Vichrová – Sama se sebou

Marcela Vichrová – Sama se sebou

Autorská výstava výtvarnice narozené ve Strakonicích

Podobenství marnosti a naděje / Milan Novotný a Josef Záruba

Podobenství marnosti a naděje / Milan Novotný a Josef Záruba

Společná obrazová výstava autorů Milana Novotného a Josefa Záruby

Známý - neznámý Oldřich Jelínek

Známý - neznámý Oldřich Jelínek

Oldřichu Jelínkovi nadanému talentem výtvarné zkratky, karikaturním viděním a nevyčerpatelným humorem byl od studií nejbližší kreslený vtip, komiks, ilustrace, i užitá grafika.

Josef Duspiva, Valentin Horba, David Habermann – Spolu

Josef Duspiva, Valentin Horba, David Habermann – Spolu

Na výstavě nazvané jednoduše “Spolu“ představí Horba s Duspivou své obrazy a umělecký kovář Habermenn kovové plastiky.

MUZEJNÍ NOC 2016 ... s Karlem IV.

MUZEJNÍ NOC 2016 ... s Karlem IV.

Festival Muzejních nocí

MUZEJNÍ NOC 2017 ... s legionáři

MUZEJNÍ NOC 2017 ... s legionáři

Festival Muzejních nocí

MUZEJNÍ NOC 2018 ... s výtvarníky

MUZEJNÍ NOC 2018 ... s výtvarníky

Festival Muzejních nocí

MUZEJNÍ NOC 2019 ... s JITEXEM

MUZEJNÍ NOC 2019 ... s JITEXEM

Festival Muzejních nocí

Masaryk a Svatá země

Masaryk a Svatá země

4. 5. - 29. 5. 2022, Vernisáž: úterý 3. 5. 2022 od 16 hod v přednáškovém sále muzea. Vernisáž spojená s přednáškou Roberta Řeháka, Ph.D., kurátora výstavy. | Chodba knihovny PM | Roku 1927 přijíždí prezident Tomáš G. Masaryk do Svaté země. Historiky byla tato cesta skoro zapomenuta, ale lidé v Izraeli na ni nezapomněli.

O píseckých šicech aneb C. K. Priv. ostrostřelecký sbor v Písku

O píseckých šicech aneb C. K. Priv. ostrostřelecký sbor v Písku

1. března — 1. května 2022, Chodba knihovny PM | „… aneb co po nich zbylo“. Ten dovětek je důležitý – výstava není vyčerpávajícím přehledem historie nejstaršího píseckého spolku, nýbrž představuje několik desítek předmětů, které se po píseckých “šicech“ dochovaly až do dnešních dob.

Zaniklý svět na fotografiích Enrique Stanko Vráze

Zaniklý svět na fotografiích Enrique Stanko Vráze

1. března — 22. května 2022, Galerie muzea | Výstava je určena především pro milovníky historické fotografie – exkurze do exotických končin, které navštívil slavný cestovatel E. Stanko Vráz (1860—1932).

Stopy v Písku

Stopy v Písku

Umělecká beseda se výstavou Stopy v Písku vrací po 114 letech do města spjatého s životem jednoho z jejích prvních čestných členů – Mikoláše Alše. Byla to tehdy – v roce 1907 – již 68. výstava členů výtvarného odboru Umělecké besedy, založené již roku 1863. Dnes již nevíme, kteří členové se tehdy výstavy zúčastnili a jaká díla do Písku přivezli.

Malba na porcelán

Malba na porcelán

K účasti na výstavě v Prácheňském muzeu v Písku pozvala své přátele výtvarníky paní Helena Schmaus Shoonerová, aby s nimi touto cestou oslavila své 80. narozeniny. Jedná se o skupinu výtvarníků, kteří se seznámili v severočeském Dubí na sympoziích malby kobaltem pod glazuru na porcelán, pořádaných dubskou porcelánkou Český porcelán, a. s. pod názvem ,,Tradice a možnosti“.

INTERSALON 24. ročník mezinárodní přehlídky umění

INTERSALON 24. ročník mezinárodní přehlídky umění

V letošním roce se koná již 24. ročník INTERSALONU a za dobu jeho existence se na přehlídkách vystřídalo více než 1500 umělců z 27 zemí světa. Letošní téma vystavených děl zní ČAS a inspirací zadání jsou věžní hodiny umístěné právě v našem muzeu. Výstava umění z Česka, Německa, Itálie či Rumunska bude probíhat od 30. září do neděle 8. listopadu.

Psací stoly slavných

Psací stoly slavných

Galerie bude v březnu a dubnu plná stolů, nad kterými se při tvorbě románů, básní, projevů, hudebních skladeb či korespondence skláněly významné postavy české historie. Výstavu s názvem Psací stoly slavných , která je jedinečná jednak svým originálním nápadem tak i rozsahem, doprovodí ilustrace písecké výtvarnice Michaely Paškové. Na unikátní přehlídce nechybí stoly Václava Havla, Bohumila Hrabala, Aloise Rašína, Bedřicha Smetany či Josefa Toufara.

Život Panny Marie

Život Panny Marie

1. března — 10. dubna 2022, Malé výstavní síně | Soubor šesti deskových obrazů s výjevy ze života Panny Marie z kostela Nejsvětější Trojice v Písku. Malby jsou unikátní především svým datováním do roku 1604, které bylo odhaleno během restaurátorských prací na obraze Narození Páně.

Minulost, která zůstala vidět

Minulost, která zůstala vidět

Výstava fotografií známých i méně známých reliktů nemovitých archeologických památek

Milli Janatková

Milli Janatková

Krajinné motivy související s kulturními a rodovými kořeny Milli Janatkové. Malby a grafiky jsou součástí autorských multimediálních projektů Mým kořenům a Hluboko, na nichž Janatková pracuje od roku 2014. Součástí jsou také písně a stejnojmenná alba, která vyšla v letech 2017 a 2020.

Dalibor Říhánek - Proměny tvorby

Dalibor Říhánek - Proměny tvorby

Kresby a grafiky vystavené k jubileu autora. Malé výstavní síně a chodba knihovny Ani v posledních letech neusíná písecký malíř Dalibor Říhánek na vavřínech své umělecké práce a stále hledá a objevuje. 75. narozeniny oslavil sice již v březnu, ale na velký dárek si počkal až do června - od zítřka totiž rozbalí u nás v muzeu svou autorskou výstavu. Ponese název "Proměny tvorby" a je plná zkratek, znaků, atributů, šifer a nápověd. Svět plný barevného tajemství Dalibora Říhánka se otevírá v sobotu 19. června.

Z tvorby Evy Čapkové a Oldřicha Hamery

Z tvorby Evy Čapkové a Oldřicha Hamery

Výstava ukáže milovníkům umění díla dvou výborných současných umělců, které kromě společného učitele, Vladimíra Boudníka, pojí též mnohaleté přátelství.

Obory a bažantnice

Obory a bažantnice

 Víte, že první bažantnice se začaly na našem území objevovat již v 11. století? Na území mnoha bažantnic se dochovalo neporušené nebo jen málo porušené přírodní prostředí, a proto byly vyhlášeny za přírodní rezervace nebo přírodní památky. Tato místa jsou přesto poměrně opomíjenou hodnotou našeho kulturního dědictví.

Jiří Řeřicha a Jiří Prachař

Jiří Řeřicha a Jiří Prachař

Příjemně sladěná výstava dvou píseckých umělců.

Umění na kolečkách III

Umění na kolečkách III

Výstavu můžeme nazvat tradiční, již potřetí se můžete v galerii píseckého muzea podívat na úžasnou tvorbu umělců s hendikepem.

Pevnosti bronzového věku jižních Čech

Pevnosti bronzového věku jižních Čech

Hradiště doby bronzové patří k nejstarším lidským výtvorům, jejichž pozůstatky ze doposud spatřit v reliéfu krajiny jižních Čech. Na výstavě bude prezentován výběr nejzajímavějších hradišť.

Špála na Otavě

Špála na Otavě

Byla to právě řeka Otava, která propůjčila Václavu Špálovi svou modř a on ji pak nezaměnitelně přenesl na svá plátna. Výsledkem spojení jednoho z největších českých malířů a jihočeské řeky jsou obrazy, které představují vrchol české meziválečné krajinomalby.

Volání dálek ZOOGEOS – 30 let výzkumů

Volání dálek ZOOGEOS – 30 let výzkumů

Výstavu Volání dálek má na svědomí společnost Zoogeos Bohemia, jejímiž aktivními členy jsou i současní a minulí pracovníci našeho muzea – Jiří Šebestián a Karel Pecl. Přidejte se k nim a nahlédněte do světa zvířat!

Svatopluk Civiš – Struktura krásy

Svatopluk Civiš – Struktura krásy

Výstava představuje makrofotografie nerostů (zde konkrétně jde o vápencové bloky protkané sítí druhotných sedimentárních nerostů z oblasti hory Gross Glockner v Alpách), které se – díky výtvarnému citu autora – proměňují v působivé abstraktní obrazy. Fotografie Svatopluka Civiše, profesora fyziky na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze

Robert Vano / Memories

Robert Vano / Memories

Robert Vano je po jedenácti letech opět v našem muzeu. S kurátorem výstavy Janem Kotalíkem se projdeme po sálech, ve kterých by za jiných okolností mohl návštěvník vidět více jak 200 barevných i černobílých fotografií umělce působícího v Evropě i USA.