VÝSTAVA

Václav Bláha

 Kresba, grafika, typografie / K nedožitým 100. narozeninám

Chodba knihovny PM
2. 6. - 28. 8.  2022

Před koncem roku 2021 zemřel v úctyhodném věku nedožitých sta let typograf, grafik, ilustrátor a malíř
Václav Bláha st. Byl znám především pro svojí typografickou tvorbu, za kterou získal mnohá ocenění doma i
v zahraničí. Významně pozvedl knižní kulturu a jeho práce patří k vrcholům české i slovenské typografie.

 

Kurátorka výstavy: Bc. Martina Měřičková