VÝSTAVA

U Holečků na statku

Život jedné jihočeské selské rodiny, jak ho zachytily unikátní dochované fotografie 

CHODBA KNIHOVNY
28. 6. –  6. 10. 2024