PŘEDNÁŠKA


Lidová muzika na Prácheňsku a dudáci

Čtvrtek  9. 11. 2023 v 16 hodin / Přednáškový sál muzea
Přednáší: Přednáší: Mgr. Irena Novotná, etnografka Muzea středního Pootaví ve Strakonicích

 Prácheňský kraj na JZ Čech byl známý zpěvností a muzikálností svých obyvatel. Lidová hudba tu tvořila nedílnou součást života našich předků. Známá je především zdejší dudácká tradice, která pokračuje až do současnosti.