DALŠÍ AKCE

Jom ha-Šoa

Nádvoří  muzea
Pondělí 6. 5. 2024  ve 14 hodin 

Veřejné čtení jmen obětí holokaustu  |  Doprovodný program: návštěva písecké synagogy s průvodcem.