Grantová spolupráce

MUSEUMUPLOADED

Digitální technologie pro přeshraniční interaktivní spolupráci muzeí

Prácheňské muzeum v Písku je jedním z řešitelů projektu MuseumUploaded s podtitulem Digitální technologie pro přeshraniční interaktivní spolupráci muzeí, podpořeného v rámci programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Doba řešení projektu jsou tři roky, projekt poběží až do roku 2020. Vedoucím partnerem projektu je Městské muzeum v Deggendorfu (Stadt Deggendorf – Stadtmuseum), dalšími partnery Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a Technická vysoká škola v Deggendorfu.
Projekt má za cíl inovovat stávající a vyvinout zcela nové technologie, které budou následně poprvé využity v oblasti muzejnictví. Technická vysoká škola v Deggendorfu (Kampus Freyung) a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Ústav aplikované informatiky a Ústav archivnictví) spolupracují na vývoji nového digitálního výstavního systému. Muzea v Deggendorfu a Písku přitom slouží jako vzorové případové studie. Při společné vědecké práci obou muzeí budou shromážděna a za pomoci muzejně-didaktických metod s využitím digitálních strategií zpracována témata a materiály, které se dotýkají kulturního dědictví v přeshraničním kontextu. Muzea zde budou fungovat jako laboratoře, ve kterých se společně diskutují různé vývojové přístupy vysokých škol k prezentaci a vizualizaci muzejních materiálů, ověřuje se jejich vhodnost pro využití a zachycuje zpětná vazba. Zvláštností této koncepce z perspektivy informačních technologií a mediální tvorby je propojení digitálních médií s využitím moderních serverových a internetových technologií, jak pro potřeby stálých expozic, tak také pro nové formy prezentace s cílem ztvárnění prostorových a časových údajů. Důležitou součástí tohoto technického řešení je vytvoření centrálního systému uchování dat, který splňuje požadavky na dlouhodobou archivaci elektronických dat. Tento udržitelný systém zajistí trvalou vizualizaci dat a metadat v muzejních prezentacích a umožní výměnu dat s jinými institucemi.
Tyto systémy budou v muzeích implementovány pro potřebu prezentování informací: Městské muzeum Deggendorf, jeden z největších výstavních domů v Dolním Bavorsku, a Prácheňské muzeum v Písku, regionální muzeum vyznamenané evropským oceněním, připravují v rámci společného projektu aktuální a atraktivní nové výstavy i rozšíření stávajících expozic a jejich vybavení moderními technologiemi.
Více o projektu se lze dočíst na stránkách Technické vysoké školy v Deggendorfu
V rámci projektu č. 25 Museum Uploaded byla vytvořena také Prezentace výstav a akcí Prácheňského muzea