VÝSTAVA


Petr Pfleger - Obrazy

Památník města Protivína
1. 5.  -  25. 6.  2023 / Vernisáž výstavy 2. 5. 2023 od 16 hodin

 První výstava nové sezóny v Památníku patří Petru Pflegerovi, kterého není nutné v Protivíně představovat. Místní rodák poprvé samostatně vystavoval právě v prostoru Památníku již v roce 1966. Pestré obrazy plné aut, letadel i lidí dnes visí v soukromých interiérech ve Švýcarsku, Rakousku či Americe. Jeho díla jsou zastoupena i ve sbírkách domácích a zahraničních galerií. V muzejní výstavní síni se představí s výběrem svých děl z posledních dvaceti let, která převážně vznikají podle autorských fotografií.