VÝSTAVA

B. Blahutová - F. Svátek

Malé výstavní síně PM
6. 10. - 28. 10.  2018

Barbora Blahutová / Koláže, plastiky
František Svátek / Hydrokinetické skulptury 

V Malých výstavních síních píseckého muzea se v říjnu představí manželé František Svátek a Barbora Blahutová. On se narodil v Táboře (*1945), ona ve Veselí nad Lužnicí (*1941), a oklikou přes Německo, Švýcarsko a Itálii se oba vrátili na sklonku devadesátých let do rodného kraje. Svátek dokáže ve svém díle dát do pohybu kámen s pomocí vody a v Písku předvede své hydrokinetické skulptury, které jakoby zbavily kámen příslovečné tíže a obdařily ho nezvyklou lehkostí. Barbora Blahutová se bude prezentovat plastikami a kolážemi, kterými dává nový život starému materiálu – suchým listům, rozbitému sklu či použitým obalům. Kurátorka výstavy Martina Měřičková uvádí: „Jako červená nitka se dílem paní Blahutové táhne respekt k materiálům, které člověk používá bez uvážení, takzvaně na jedno použití. Velmi nenásilnou formou nás její tvorba vede k myšlenkám týkajících se věcí nejzávažnějších, jako jsou ekologie, konzumní způsob života, udržitelnost až k tématům mnohem abstraktnějším…“

Nevelký výstavní prostor a rozměrnost skulptur umožní instalovat pouze asi deset věcí Františka Svátka. „Půjde však o práce z posledních několika let, které všechny už vznikly v tady v Čechách,“ doplňuje sám autor, co z jeho tvorby bude mít divák možnost spatřit. „Pro Františka Svátka je hlavním, ne-li jediným tématem tvorby pohyb. Houpavý, kolébavý, vratný, cyklický, krouživý, zpětný, sklopný, otáčivý, váhavý, plynulý, ladný, uklidňující, elegantní,“ píše o díle Františka Svátka esejista Lubomír Martínek. Meditativní pohyby připomínající organické vlnění přírody a také střídání ročních období v umělecké zkratce, to vše vystihuje povahu umění, které bude v Prácheňském muzeu v Písku v říjnu k vidění.