VÝSTAVA

Zaniklý svět
na fotografiích
Enrique Stanko Vráze

stava k příležitosti 90. výročí od autorova úmrtí

GALERIE MUZEA
1. března — 22. května  2022

Historické velkoformátové fotografie z Národního muzea - Náprstkova muzea asijských, afrických
a amerických kultur

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA K VÝSTAVĚ
čtvrtek 21. dubna
od 14 hodin
Výstavou provede: Mgr. Jan ŠEJBL, DiS.  z Národního muzea – Náprstkova muzea asijských, afrických
a amerických kultur

První výstava umístěná v prostorách galerie Prácheňského muzea v Písku v tomto roce bude určena především pro milovníky historické fotografie. Nepůjde však o snímky, přibližující město Písek a jeho region v toku času. Návštěvníci se vydají na exkurzi do exotických končin, které navštívil slavný cestovatel Enrique Stanko Vráz (1860-1932). Muž, o jehož původu dodnes nevíme přesné údaje, je však proslulý svými toulkami po celém světě a také svými poutavými přednáškami, jež s napětím vyslechlo mnoho posluchačů. Nešlo jen o vyprávění - E. S. Vráz své povídání doprovázel promítanými snímky a mnohdy i ukázkami různých nevídaných předmětů přivezených ze vzdálených zemí. Tento cestovatel nebyl sám, který v době ve druhé polovině 19. a počátku 20. století těžil ze svých cestovních zážitků. Mezi příslušníky našeho národa byli i jiní. Je však nutné přiznat, že příjmení Vráz rezonovalo dostatečně zvučně a je známé v podstatě dodnes. Po této osobnosti zůstala i řada titulů knih, které se vzrušením četla mládež i dospělí v dobách, kdy cestovat po světě nebylo tak obvyklé jako dnes.

Známý světoběžník navštívil se svými spíše komponovanými pořady vícekrát i město Písek. Pootavský slavík - ctěný písecký občan básník Adolf Heyduk - se ve své době k přednášce E. S. Vráze v Písku vyjádřil následovně: „Viděli a slyšeli jsme Vráze. On sám nepřednášel, ale položil před nás báseň pestrých kreseb tajných zjevů přírody…


Vrázovy fotografie a též jeho uchovávané předměty se staly důležitými doklady života v jiných zeměpisných šířkách a ve své době, kdy nebyla televize a samozřejmě další dnes běžné technologie, které svět zmenšují, mohly přitažlivou formou ilustrovat zprostředkované poznatky pro majoritu běžné lidské populace v našich zemích.

Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, které tyto dokumenty vlastní, cennou kolekci snímků z Vrázových cest přizpůsobilo a do Písku zapůjčilo. Díky tomu je tak možné velkoformátové fotografie nabídnout návštěvníkům a to od 1. března do 22. května 2022.

Kurátor výstavy: Mgr. Jan Kotalík

Zaniklý svět na fotografiích Enrique Stanko Vráze - Spherical Image - RICOH THETA