SEMINÁŘ

Dobré otázky (nejen) pro environmentální výchovu

Pondělí  27. 11. 2023, 9 - 16 hodin  / Přednáškový sál muzea

UPOZORNĚNÍ: Kapacita je naplněna, další přihlášky není možné přijmout.

Určeno pedagogům MŠ a 1. st. ZŠ, asistentům pedagoga, pedagogům volného času, lektorům EV. Druhý seminář proběhne hned další den – 28. 11. v Ekocentru Cassiopeia v Č. Budějovicích a ten bude pro pedagogy 1. a 2. st. ZŠ, případně i pro zájemce z řad středoškolských učitelů.

Dobré otázky (nejen) pro environmentální výchovu – seminář pro učitele, lektorky Mgr. Jana Modrá / STŘEVLIK - Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje a PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. / Pedagogická fakulta UK Praha. Metoda „dobrých“ otázek pochází od zahraničních didaktiků matematiky a je přizpůsobena pro environmentální výchovu a didaktiku biologie, případně další vyučovací předměty.