PŘEDNÁŠKA

Kobka, zelí, pekelec aneb

zajímavosti o kachlových kamnech

Přednáší Mgr. Libor Soukup, prezident Cechu kamnářů ČR a PhDr. Hana Soukupová, etnografka. Součástí přednášky je i ukázka výroby kachle. Doprovodná akce k výstavě Teplo.

Čtvrtek 15. 12. 2022 v 16 hodin / Přednáškový sál muzea