VÝSTAVA


SVATÝ HŘEB Z MILEVSKA
 

Mimořádná krátkodobá výstava

Galerie panovníků
7. 4.  -  16. 4. 2023

Unikátní nález z kláštera premonstrátů v Milevsku.

Veřejnost zatím neměla příliš příležitostí tuto vzácnou relikvii spatřit na vlastní oči, nyní se tato možnost nabízí v době
od Velkého pátku až do následující neděle 16. dubna vždy od 9 do 18 hodin. Součástí výstavy bude také
přednáška pro veřejnost 13. dubna od 16 hodin.
Jde o unikátní archeologický objev a jsme opravdu rádi, že můžeme právě na Velký pátek zahájit tuto výstavu. Symbolicky v den, kdy probíhají největší křesťanské svátky,“
uvedl náměstek hejtmana Jihočeského kraje pro oblast kultury Pavel Hroch.
Relikvie byla objevena při průzkumu a dokumentaci středověké trezorové místnosti, ukryté v mohutné kamenné zdi kostela sv. Jiljí v Milevsku. Objev se stal na přelomu roku 2020 a 2021 celosvětovým virálem. Hřeb zatím není možné
trvale vystavit, protože k takovému účelu je potřeba nejprve zabezpečit velmi specifické mikroklimatické podmínky, dokončit všechny potřebné analýzy a restaurátorské práce.
Krátkodobé vystavení je tak skutečně mimořádnou příležitostí předmět spatřit.


V průběhu roku 2020 byla zkoumána soustava dutin v mohutné kamenné zdi kostela sv. Jiljí v Milevsku. Z důmyslné skrýše uvnitř středověkého trezoru byly následně vyzvednuty trosky dvojice dřevěných schránek zdobených zlatem a stříbrem. „Vedle většího množství ozdob ze zlatého a stříbrného plechu byl mezi troskami identifikován železný hřeb označený zlatým křížkem. Podařilo se tedy vyzvednout historický artefakt, který středověká společnost považovala za jednu z nejvzácnějších křesťanských relikvií na světě – část hřebu ze Svatého Kříže,
vysvětluje archeolog Pavel Břicháček, který u objevu byl.
V roce 2021 a 2022 proběhly práce konzervační, restaurátorské i nedestruktivní průzkum a dokumentace.
To vše pod záštitou a za finanční podpory Jihočeského kraje. Výsledky analýz jsou důležitými vodítky
pro správnou interpretaci celého nálezu.
Neskrývá se pod zlatým křížkem v hřebu ještě nějaké další cizorodé těleso? Jak celý relikviář původně vypadal?
Z jaké doby jednotlivé části jsou? Kdy byl relikviář do nepřístupné dutiny uložen? Proč byla vnější schrána
zdobena pouze ozdobami z drahého kovu a proč zde nemáme drahé kameny, které by se daly
na takovém objektu očekávat?
Na některé z těchto otázek již odpovědi známe a ve čtvrtek 13. dubna 2023 tak budou některá z dalších tajemství Milevského relikviáře odhalena veřejnosti.

Na tomto unikátní projektu se podílejí Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Jihočeský kraj,
Západočeské muzeum v Plzni, Prácheňské muzeum v Písku, Naše historie z. s., Správa jeskyní ČR,
NPÚ a celá řada výzkumných institucí u nás i v zahraničí.

Výstava Svatý Hřeb z Milevska je veřejnosti zpřístupněna od pátku 7. dubna do neděle 16. dubna
v době mezi 9. – 18. hodinou v prostoru expozice Galerie českých panovníků.  

Kurátor výstavy: Mgr. Jan Adámek