VÝSTAVA


Broučci, které bychom měli znát

Výstava obrázků brouků Vladimíra Javorka

Památník města Protivína
27. 6. – 31. 10. 2023

Základ výstavy tvoří obrázky brouků, které na sklonku svého života namaloval Vladimír Javorek, známý popularizátor entomologie, pedagog a muzikant. Tento rodák z Bystřice pod Hostýnem většinu života působil jako učitel ve Vizovicích a Otrokovicích, ale byl v kontaktu s entomology v celé republice. Jeho atlasy hmyzu, které sám také ilustroval, byly prvními a nepostradatelnými příručkami pro několik generací i píseckých entomologů.
Inspiračním podnětem k této výstavě je rukopis a obrázky brouků pana Vladimíra Javorka, který na sklonku svého života připravoval popularizační knihu „Broučci, které bychom měli znát". Celý konvolut věnovala vnučka autora, paní Dita Popelářová, Muzeu JV Moravy ve Zlíně, kde byl zaevidován a zařazen do sbírek. Nyní byl tento materiál využit ve výstavě, která připomene život a dílo tohoto pilíře české entomologie. Javorkovy obrázky jsou uspořádány do deseti celků, ke každému z nich je přidána prosklená krabice s reálnými exempláři vypreparovaných brouků. Kromě toho budou na výstavě předvedeny nejrůznější pomůcky pro sběr a preparaci hmyzu. Prezentován bude i způsob ukládání hmyzu do entomologických krabic – k vidění budou ukázky různých entomologických sbírek, jež vznikaly od konce 19. století do současnosti. Na těchto entomologických krabicích a jejich uspořádání je dobře vidět nejenom doba, kdy tyto kolekce vznikaly, ale odráží se v nich též osobnost autora každé sbírky. Atmosféru dotvoří velkoformátové fotografie, na kterých jsou zachyceny různé druhy hmyzu i entomologové při práci v terénu.