VÝSTAVA


Sleva na apokalypsu
 

Petr Brožka, Olga Divišová, Lukáš Jelínek, David Kadlec, Sun Young Kang, Ming Jer Kuo, Josef Lorenc,
Aleš Pospíšil, Jenny Rafalson, Karel Řepa, Petra Vichrová

GALERIE MUZEA
3. 10. – 17. 11. 2024

Vernisáž 2. 10. 2024 v 16 hodin

Na výstavě s názvem Sleva na apokalypsu budou prezentována díla autorů z Čech a ze zahraničí, které spojuje obdobný pohled na svět, přestože každý ve své tvorbě pracuje jinými technikami, s jinými materiály, a především pochází
z odlišných kultur. Autoři nabídnou divákům různé typy uměleckých projektů od klasických technik – malby (Vichrová, Kadlec, Řepa, Pospíšil), fotografie (Rafalson, Kuo), prostorové tvorby (Divišová, Jelínek, Lorenc) k intermediím (Brožka, Rafalson) a experimentální tvorbě (Kang).

Výstava Sleva na apokalypsu tematicky navazuje na výstavní projekt Sleva na šelmu, která se uskutečnila v Prácheňském muzeu v Písku v roce 2018. Jednotliví autoři se ve svých dílech zabývají pojetím identity jednotlivce či společnosti
v současném světě a všímají si určitého posunu hodnot, ke kterému docházelo a dochází v průběhu lidské existence. Svým způsobem dokumentují zcela obyčejné příběhy, které však mohou být blízké každému z nás.

Kurátoři: Zuzana Duchková, Zdeněk Duda