VÝSTAVA


Petr Brukner / Úplně obyčejný fotky

Malé výstavní síně
8. 9. -  29. 10.  2023

Vernisáž za účasti autora 8. 9. v 17 hodin

Petr Brukner v Písku žil do svých 22 let, vyrůstal na Kollárově ulici, navštěvoval Husovu školu a poté absolvoval píseckou průmyslovku. Letos osmdesátiletý herec Divadla Járy Cimrmana, nesmělý komik a především tedy písecký rodák, který sice žije v Brandýse nad Labem, ale ke svému městu se hrdě hlásí a pravidelně ho navštěvuje. Jeho velkou životní vášní je fotografie a přibližně padesátku snímků z několika svých cyklů představí na letos na podzim v Prácheňském muzeu
na výstavě nazvané „Úplně obyčejný fotky“.  

Největší počet fotografií pochází z cyklu „Moje ulice“ - nejedná se ovšem o žádnou konkrétní ulici, Brukner se zkrátka dívá na ulici jako na jedno velké divadlo, co se už nikdy nebude opakovat a tak fotografuje metaře, cestující, děti, ale třeba i reklamní cedule. Dále na výstavě představí sérii portrétů známých osobností, které začal pořizovat na doporučení známých. „Říkali mi, potkáváš tolik známých lidí, proč je nefotíš. A tak jsem začal – na vernisážích, v hospodě a tak,“ uvádí autor, jak konkrétně vznikají tato díla. Výstavu pak uzavírají dva cykly s menším počtem snímků – „Dílo přírody“, které vzdává hold kráse stromů a autor sám ho nazývá také jako „Dřevo maluje“ a konečně „Dílo člověka“, v němž se Brukner vyznává ze své fascinace technikou, v tomto případě konkrétně historickou lokomotivou z Národního technického muzea.

Většina ze snímků byla pořízena na kinofilm, s digitálním fotoaparátem se autor začal sžívat až před 3 lety. Jeho velkým fotografickým vzorem je slavný francouzský fotograf, zakladatel moderní fotožurnalistiky Henri Cartier-Bresson.

Výstava bude zahájena v Malých výstavních síních v pátek 8. září v 17 hodin vernisáží za účasti autora,
úvodní slovo pronese Michal Pospíšil a o hudební doprovod se postará houslista a dirigent Oldřich Vlček.