VÝSTAVA

Marcela Vichrová

– Sama se sebou

 MALÉ VÝSTAVNÍ SÍNĚ
31. 7. – 30. 8. 2020 / Slavnostní zahájení 30. 7. od 17 hodin

Prácheňská rodačka, absolventka pražské VŠUP, pracuje v Národní galerii v Praze, kam dojíždí ze svého bydliště v Horoměřicích. Díky svému zaměstnání ví, že ne každý výtvarník má to štěstí dostat se v krátké době na výsluní právem i neprávem získaného obdivu široké odborné a laické veřejnosti. Vlastními životními zkušenostmi potvrzuje fakt, že ženy vyrovnávají svou přirozenou křehkost ve zdolávání těžkostí oproti silovému projevu mužů výraznější odolností a úporností snah. Autorka si tak přes běžné každodenní starosti dokáže stále hledat a nacházet cestu do světa malování podle svých představ. Neboť není sobec, pamatuje svým výtvarným projevem i na nás, hloučky lidí, kteří na výstavách hledají spíše klid, tichou vlídnost a úkryt před lomozícím světem. 

Marcela Vichrová je bezesporu ojedinělou tvůrkyní. Nevytváří podbízivá rozměrná díla nebo kresby pro účel "zarámované radosti". Vystavovala na řadě míst u nás a v zahraničí, její obrazy má řada milovníků umění. Vybudovala si určitou pozici mezi malíři a kreslíři jižních Čech, kam se občas ráda vrací. Čas od času dostává také možnost ilustrovat vybrané tituly knih. Jmenujme například "Pohádky ze šumavského podlesí" od Josefa Křešničky (2012), "Karlín přístav" Vratislava Brabence (1999) nebo "Propast a jiné povídky" od L. N. Andrejeva (1996).