Jaké služby poskytujeme

Knihovna

Studovna přístupna badatelům, možnost využití PC, kopírování. Fond odborné a regionální literatury, konzervační fond.

Pro školy

Stálé programy v návaznosti na expozice muzea, mimořádné programy k výstavám a tématické - Vánoce, přírodovědné aj.

Archeologický dohled

Ohlášení záměru dle zákona č. 20/1987 Sb.
Pravidla pro stavebníky
Seznam oprávněných organizací

Muzejní obchod

Publikace Prácheňského muzea, další regionální a odborná literatura. V nabídce pohlednice, turistické známky, vizitky a další suvenýry.
K dispozici automat na kávu, návštěvníci mohou využít posezení.

Pronájem prostor

Možnost pronájmu Rytířského sálu pro svatby a ceremonie.
Nabídka pronájmu Přednáškového sálu muzea se zázemím pro přednášky, besedy a školení.