VÝSTAVA

Život Panny Marie 

Písecký cyklus šesti deskových obrazů z počátku 17. století

MALÉ VÝSTAVNÍ SÍNĚ PM
1. března — 10. dubna 2022

Soubor šesti deskových obrazů s výjevy ze života Panny Marie z kostela Nejsvětější Trojice v Písku. 
Malby jsou unikátní především svým datováním do roku 1604, které bylo odhaleno během restaurátorských prací na obraze Narození Páně.

Kurátor: Bc. Martina Měřičková / Autor textů: Mgr. Jan Adámek     

                                                                                                  Katalog k výstavě v prodeji v muzejním obchodě a na pokladně.

Autorství a okolnosti vzniku přítomného mariánského cyklu jsou neznámé. Víme, že místem jejich poslední instalace byla poprseň kruchty píseckého hřbitovního kostela Nejsvětější Trojice, odkud je roku 1973 převzalo do svých sbírek tehdejší Oblastní muzeum v Písku. 

Šestice obrazů je vymalována olejovými barvami bez jakéhokoli podkladu přímo na povrch tabulí, sestavených vždy z trojice borovicových prken o síle mezi 180 a 250 mm, spojených párem svlaků. Způsob malby vedl v průběhu času k nemalým ztrátám barevné vrstvy, šupinkovitě se odlupující. Stav maleb nebyl uspokojivý již na přelomu první a druhé třetiny 18. století, kdy měla být jejich „starodávná piktura“ roku 1727 obnovena.1 Každá tabule je adjustována přímo na její přední okraje přibitým dvouvrstvým rámem z borového dřeva o šířce 700 mm. který pravděpodobně překrývá malbu. Rámy jsou na povrchu opatřeny červeno-oranžovým schematizovaným dekorem, který spíše než mramorování působí jako ozdoba vegetabilní. Zůstává otázkou, zda ne zcela shodné rozměry desek jsou výsledkem pozdější úpravy, například z důvodů poškození okrajů.