DALŠÍ AKCE

Zveme Vás na

Předvánoční BURZU minerálů, drahých kamenů, šperků,
 fosilií a jiných přírodnin

Sobota 9. 12. 2023, 9 - 14 hodin  |  Výstaviště Písek, Velký sál haly ELIM |  26. ročník akce

     Jako každý rok, tak i letos pořádá Prácheňské muzeum předvánoční burzu minerálů, drahých kamenů, šperků a fosilií. Již 26. ročník této akce se uskuteční v sobotu 9. prosince v sále haly Elim na píseckém Výstavišti
a pro návštěvníky bude otevřena od 9.00 do 14.00 hodin.

Písecká burza minerálů je největší akcí tohoto druhu v jižních Čechách a těší se mimořádnému zájmu návštěvníků i vystavovatelů z celé republiky. Mezi vystavujícími jsou zastoupeny jak specializované firmy, zabývající se zpracováním a prodejem minerálů a drahých kamenů, tak i amatérští sběratelé nerostů. Burza jistě zaujme obdivovatele sbírkových i dekorativních ukázek minerálů a fosilií, surových a broušených drahých kamenů, šperků a různých dekoračních předmětů z těchto přírodnin, ale i zájemce o odbornou literaturu. Burza minerálů doplňuje nabídku předvánočních akcí v Písku
a vedle zajímavé podívané může být i vhodnou příležitostí pro zakoupení originálních vánočních dárků.