PŘEDNÁŠKA


Písecká secese

Čtvrtek  14. 3. 2024 v 16 hodin / Přednáškový sál muzea
Přednáší: Jiří Hladký, Písek

Na konci 19. století se v Mnichově a následně ve Vídni objevil nový styl, a to jak v architektuře,
tak ve výtvarném i užitém umění. Nazýval se secese a šlo v podstatě o protestní hnutí mladých umělců
proti akademikům a konzervativcům.
Na samém počátku dvacátého století se secese dostala i do Písku a její typické znaky můžeme najít na architektuře prakticky po celém městě. Pojďme si o ní povídat s píseckým památkářem Jiřím Hladkým ve čtvrtek 14. března
od 16 hodin v Přednáškovém sále Prácheňského muzea.