VÝSTAVA


ATELIERY LANGHANS PÍSEK 
Závod pro veškerou fotografii

Chodba knihovny
1. 11. - 31. 12. 2023

Jméno Langhans v souvislosti s historií fotografování v Čechách není neznámé. Nejenom metropole Praha měla "svého" Langhanse (především v době ke konci 19. a počátku 20. století). Také město Písek bylo s tímto dobře zapamatovatelným názvem fotoateliéru spojeno poměrně dlouhou dobu. Vladimír Langhans své pracoviště v našem městě založil v roce 1926 v legendární Rybářské ulici. Později se přesídlil na Riegrovo (dnes Velké) náměstí…

Výstava v Prácheňském muzeu v Písku, připravená ze sbírek vlastních a hlavně z kolekce pana Zdeňka Javůrka, respektovaného znalce regionální historie fotografování, nabídne výběr prací ceněného autora řady fotoportrétů, fotografických tabel, filmaře atd. v prostoru Chodby knihovny. Pro lepší ilustraci živnosti fotografa budou vystaveny kromě řady pozitivů též jiné související dobové zajímavé předměty. Návštěvník se dozví i nástin celého osudu firmy "Langhans Písek". Výstava nabídne bezesporu přitažlivý obsah od 1. listopadu až do konce roku 2023.