PŘEDNÁŠKA

Nejpilnější český člověk

Ke 180. výročí narození Augusta Sedláčka
 

Čtvrtek  5. 10. 2023 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea

Ve vzpomínce na ředitele píseckého muzea (1900-1926) si přiblížíme nejen jeho neuvěřitelně rozsáhlé dílo, ale také historikův každodenní život, včetně seznámení a soužití s manželkou Terezou, která byla o 40 roků mladší.
K jeho poctě byla letos k 180. výročí pojmenována planetka „Augustsedláček“.
 
Přednáší PhDr. Jiří Prášek, ředitel Prácheňského muzea