DALŠÍ AKCE

Pietní akt k 180. výročí narození

historika a archiváře prof. PhDr. Augusta Sedláčka

28. 8. 2023 v 10 hodin  | hřbitov Nejsvětější Trojice v Písku

V pondělí 28. srpna si připomeneme 180. výročí narození někdejšího ředitele píseckého muzea a archivu a městského kronikáře prof. PhDr. Augusta Sedláčka. Sedláček bývá s jistou nadsázkou nazýván „nejpilnějším českým člověkem“, a to v narážce na jeho obrovské historické dílo, které obsahuje téměř dvě stovky prací. Vévodí jim monumentální patnáctisvazkové Dějiny Hradů, zámků a tvrzí Království českého, které vycházely v letech 1882 – 1927. Nepominutelné jsou i třísvazkové Dějiny královského krajského města Písku nad Otavou. Uveďme ještě Místopisný slovník Království českého, Děje Prácheňského kraje, práce o Českomoravské sfragistice (o pečetech), o české heraldice (o erbech), o staročeských mírách a váhách. Nesmíme ani opomenout na 300 hesel, většinou obsáhlých, v Ottově slovníku naučném. Jenom jeho hlavní kartotéka, uložená v Historickém ústavu v Praze obsahuje přes 400 tisíc kartiček. V roce 1901 navrhl podobu městské vlajky. Je čestným občanem města Písku, je po něm pojmenována ulice ve městě i turistická stezka z Písku na hrad Zvíkov. Dům v Žižkově ulici, kde bydlel, je osazen pamětní deskou. Na jaře letošního roku byl uveden do Síně slávy české turistiky a nyní po něm bude pojmenována planetka, cerifikát o tom předá píseckým muzejníkům ředitelka Hvězdárny a planetária v Českých Budějovicích Ing. Jana Tichá. Pietní akt začíná u Sedláčkova hrobu na Svatotrojickém hřbitově v Písku v 10 hodin a pokračuje v Rytířském sále Prácheňského muzea.