VÝSTAVA

Lenka Kahuda Klokočková - KYVY

Grafika, kresba

Galerie muzea 23. 9. - 6. 11. 2022 / Vernisáž 22. 9. od 17 hodin

Lenka Kahuda Klokočková je rodačkou z Českých Budějovic. Absolvovala píseckou Soukromou střední výtvarnou školu v grafickém oboru, odkud pokračovala na VOŠG v Praze a po té na pražskou AVU. Na belgické Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen pak získala druhý magisterský titul. Nakonec absolvovala doktorská studia v oboru Vizuální komunikace na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Je zakladatelkou litografického studia LITHO LITO v Litoměřicích. Působí jako předsedkyně Institutu kresby a grafiky, který zároveň založila a pod jehož hlavičkou pořádá výstavy, workshopy, sympozia a další kulturní akce. Je přispěvatelkou mezinárodní revue o současné grafice Grapheion. Od roku 2015 je členkou S.Č.U.G. Hollar. Kromě litografie, která je těžištěm její tvorby, se věnuje kresbě a fotografii.

Kyvem nazýváme fázi pohybu kmitu, kdy hmotný bod neprošel celou trajektorii svého pohybu.
Dva kyvy – pohyby vychýlení a návrat zpět do výchozí rovnovážné polohy, do původního stavu hmotného bodu – jsou kmitem.

Autorka vychází z fyzikálních definic mechaniky, kinematiky a dynamiky, ke kterým připodobňuje lidskou existenci (bytí): „Člověk nemůže oscilovat (kmitat). I když ze sebe v určitý čas a určitými směry vychází, není možné vrátit se k původnímu (nezměněnému) stavu sebe sama. Pohybujeme se časem dalšími nabytými zkušenostmi, se změněným tělem i vědomím, vnímáme se v jiném prostoru a kontextu. Poloha výchozího bodu „já“, se fyzickým i mentálním pohybem v času a prostoru neustále mění. Jako by v našem případě docházelo k nedokonalým drahám pomyslného mechanického pohybu kmitu, k nepřetržitým kyvům.“

Prostřednictvím výběru z díla na výstavě KYVY autorka prezentuje náhled do své dlouhodobé analýzy, které se sama podrobuje coby vzorek takzvaného self-efficacy pozorování. Jedná se o průzkum hledisek vnímání mentálního konstruktu sebeúčinnosti, jinými slovy pocitu vlastního vlivu na chod věcí. Umělkyně rozporuje téma sebeúčinnosti v abstraktních prostorech aktuálního nastavení společnosti (kultura, politika ad.) i trvající a přesahující evoluce (filosofie, biologie ad.). Pozoruje schopnosti jednotlivce ovlivňovat chod událostí odvíjejících se od vnějších příčin a mentálních pohybů. Zaznamenává své reakce na nečekané situace. Reflexe proměnlivosti pocitů moci i bezmoci L. Kahuda Klokočková nejčastěji znázorňuje médii kresby, otisku, prostorového objektu a performance.


Kurátorka výstavy: Bc. Martina Měřičková