O Prácheňském muzeu

Prácheňské muzeum v Písku bylo založeno v roce 1884 jako Městské muzeum. Nejprve bylo umístěno v různých budovách po městě a od roku 1902 sídlí v objektu bývalého královského hradu z poloviny 13. století. Zde se postupně rozšiřovalo o další prostory, v nichž vznikaly stálé expozice, výstavní síně, depozitáře pro sbírkové předměty, odborná pracoviště i zázemí pro návštěvníky. Zpočátku v muzeu pracoval pouze jeden zaměstnanec a vždy několik zapálených dobrovolných odborníků, teprve v šedesátých letech 20. století přicházejí první odborní pracovníci a sbírkové předměty se třídí podle oborů. V té době mělo muzeum okresní působnost.

Od roku 1990 nese název Prácheňské muzeum v Písku a svou působnost rozšiřuje do jisté míry na území celého historického Prácheňského kraje, jehož byl Písek v minulosti centrem. Objekty muzea prošly v letech 1984 – 1993 generální rekonstrukcí, na jejímž konci byl vznik nových, moderně pojatých expozic. Ty byly oceněny s přihlédnutím k celkové práci píseckých muzejníků Výborem Rady Evropy cenou Evropské muzeum roku 1996.

V současné době může nabídnout muzeum badatelům knihovnu odborné literatury se studovnou a návštěvníkům mimo tři výstavní prostory následující stálé expozice: Pravěk a doba slovanská, Počátky hradu a města Písku, Dějiny regionu, Chráněná území, Nerostné bohatství, Kulturní tradice Písecka, Zlato v Pootaví, Ryby a rybářství (akvária s živými rybami jihočeských řek a rybníků), Písecký venkov v 19. století, Obrazová galerie českých panovníků a Lapidárium. K dispozici je též muzejní obchod i s malým občerstvením.

Pod Prácheňské muzeum v Písku patří ještě několik poboček: Památník Adolfa Heyduka v Písku (viz), Památník města Protivína (viz) a Pozorovací věž v Národní přírodní rezervaci Řežabinec, Řežabinecké tůně (viz).