VÝSTAVA


Otakar Kavalír
Akvarely z Písku a okolí

Chodba knihovny PM
3. 8. -  17. 9.
2023

MUDr. Otakar Kavalír / * 25. července 1868 v Příbrami – 30. dubna 1939 v Písku

V nedávě době byl do sbírek Prácheňského muzea zakoupen drobný soubor prací Otakara Kavalíra, což dalo podnět
k uspořádání výstavy s názvem Akvarely z Písku a okolí. Práce menších rozměrů na listech ze skicáku naznačují,
že byly vytvořeny přímo v plenéru. Malby jsou vytvořeny s velkým citem po techniku akvarelu, zachovávají si zdání
svěží rychlé skici vytvořené pomocí vrstvení barevných skvrn. Autor věrně zachytil podobu krajiny, vesnic
i samotného města Písku na přelomu 19. a 20. století.

Otakar Kavalír absolvoval písecké gymnázium a následoval pak otcova příkladu a vystudoval lékařství na pražské univerzitě.
O Otakarově lékařské praxi píše i August Sedláček v Dějinách královského krajského města Písku, či bylo publikováno v časopise Otavan: „Má dobrou pověst jako výtečný chirurg a internista. Za války jako vojenský lékař v nebezpečných poměrech dovedl pomáhat českým lidem. Odbornými články přispíval do různých listů (Časopisu lékařů, Revue pro neurologii, Zdraví, Lékařských rozhledů aj.) a psal i do místních časopisů. Svědomitě se zapojoval i do politického života v Písku, a to jako člen strany státoprávně-pokrokové. Byl též člen Sokola a předseda tamního vzdělávacího odboru, ve kterém organizoval večerní přednášky, mimo jiné i na témata „krásných umění“. Jeho osobní umělecké tvorbě se však v soudobém tisku dostává pouze zběžné pozornosti: ,,Vždy projevoval živý smysl pro umění a sám dokonce jest i umělecky činný. Jeho jemné akvarely bylo
možno vídati na píseckých výstavách.“

Touto výstavou si tedy připomínáme osobnost píseckého kulturního a politického života, a to přesně po 155 letech od jeho narození.