PŘEDNÁŠKA

Pastorální klarinet v české hudbě 18. a 19. století

Přednáší a na historické hudební nástroje hraje
MgA. Jiří Krejčí, Milevsko

Čtvrtek 8. 12. 2022 v 16 hodin / Přednáškový sál muzea

Přednáška s hudebními ukázkami potěší zejména muzikanty, ale samozřejmě zvána je i široká veřejnost. 8. prosince v 16 hodin do přednáškového sálu dorazí MgA. Jiří Krejčí z Milevska, aby návštěvníky seznámil s klarinetovými nástroji, které
se používaly v 18. a na začátku 19. století na českých kůrech a v rozličných instrumentálních uskupeních. Charakteristický zvuk těchto nástrojů inspiroval skladatele k vyjádření pastorálních a bukolických námětů. Staly se oblíbenými nejen
ve vyšších kruzích, ale i u venkovských muzikantů. Řada českých klarinetistů se také proslavila v celé Evropě. Nepůjde však pouze o přednášku, Jiří Krejčí také zahraje na chalumeau, klasicistní a raně romantický klarinet, znít bude
především česká hudba s přihlédnutím k období adventu.