PŘEDNÁŠKA


Husité jako argument

Jak architekti moderních politických projektů používali středověké hnutí jako důležitý pilíř

Čtvrtek  18. 1. 2024 v 16 hodin / Přednáškový sál muzea
Přednáší: Mgr. Bohumil Melichar, historik působící na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Mohlo by se zdát, že události pozdního středověku mohou těžko ovlivnit moderní dějiny. Nicméně stovky let poté, co se odehrála pražská defenestrace a Vítkov byl svědkem Žižkova vojenského talentu, se k odkazu husitských bojovníků hrdě hlásili představitelé zcela moderních politických projektů. Jak je možné, že středověcí ozbrojenci byli hrdinnými vzory
pro národní obrozence, legionáře, české fašisty, partyzány, stalinisty i normalizátory? A je husitský odkaz něčím
zajímavý i pro společnost dvacátého prvního století? Přednáška se bude zabývat kulturními mechanismy, které z dávno minulých historických reálií dělají klíčové symboly pro často protichůdné politické směry.

Bohumil Melichar působí jako vědecký pracovník na Historickém ústavu Filozofické fakulty univerzity v Hradci Králové
a na Filozofickém ústavu Akademie věd, kde je zapojen do řešení výzkumného projektu na téma československého stalinismu. Zároveň je doktorandem Ústavu hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
v Praze. Specializuje se na kulturní a sociální dějiny politiky, historii radikálních politických stran a proudů, didaktiku dějepisu, problematiku historického vzdělávání a popularizaci vědy.