VÝSTAVA

Tereza z Davle

Grandhotel / fotografie

MALÉ VÝSTAVNÍ SÍNĚ
3. 11. - 2. 12. 2018 / Vernisáž 2. 11. v 16 hodin

Od soboty 3. listopadu tohoto roku se naskytne uměnímilovné veřejnosti možnost prohlédnout si v Malých výstavních síních Prácheňského muzea v Písku soubor fotografií známé tvůrkyně, jejíž identita se skrývá pod jménem Tereza z Davle. Černobílé snímky aktů a portrétů dívek a žen - pořízené dnes již historickou analogovou technikou - se zastřešujícím názvem "Grandhotel" nejsou v autorčině tvorbě novinkou. Avšak vzhledem k úspěšnosti, se kterou se při svém putování po galeriích kolekce setkala, byla pro píseckou výstavu vybrána právě ona. Autorce se v našem městě ještě nepovedlo realizovat samostatnou prezentaci ukázek svého díla. Zájemci o fotografii místní či z blízkého okolí se mohli s tvorbou Terezy z Davle seznámit na rozsáhlé výstavě "Neue Mädchen" v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou v minulém roce. Prostorově skromnější síně Prácheňského muzea jistě neuberou na kouzlu černobílého světa souboru "Grandhotel", který je zachycován na osobitě pojatých snímcích.
Nepřehlédnutelná postava současné ženské fotografické tvorby, jež se sama též čas od času mihne v různých médiích, svou výstavu osobně otevře v pátek 2. listopadu (od 16.00 hodin). Příležitost prohlédnout si kolekci "Grandohtel" potrvá do neděle 2. prosince tohoto roku.