PŘEDNÁŠKA

Úcta ke znamením a relikviím Kristova utrpení ve městě Písku


Přednáší Mgr. Jan Adámek, historik starších dějin Prácheňského muzea

Čtvrtek  20. 4. 2023 v 16 hodin / Přednáškový sál muzea