VÝSTAVA

Podobenství marnosti
a naděje


Milan Novotný
a Josef Záruba

 GALERIE
26. 8.  –  20. 9. 2020 / Slavnostní zahájení 25. 8. v 17 hodin

Josef Záruba / Narodil se 26. 10. 1955 v Soběslavi.
Vystudoval Střední průmyslovou školu strojní v Českých Budějovicích a po té až do roku 1994 pracoval jako projektant v podniku LADA Soběslav. Po Sametové revoluci se začal plně věnovat tomu, co chtěl dělat od dětství - výtvarné činnosti. Obrazy z jeho malířských počátku byly převážně komerční povahy a vznikaly pro prodej v obchodech s dárkovým zbožím. Vystavovat začal až v roce 2006. Do současné doby absolvoval okolo 40 výstav. Výtvarné znalosti načerpal na desítkách výtvarných dílen při Národní Galerii a jiných workshopů.
Josef Záruba je především sběratelem zážitků z běžného života, které se snaží svým způsobem  přenést na malířské plátno. Jeho tvůrčí slovník je již od počátku založený na klasické malbě olejovými či akrylovými barvami. I když se v průběhu let měnil obsah prací, technika zůstává stejná.
Nevytváří obrazy nahodile, ale pracuje v určitých myšlenkových cyklech. Poslední dva cykly mají název Moji blízcí a Osudy. V cyklu Moji blízcí pracoval s portréty lidí ze svého blízkého okolí a „využil“ je k zinscenování určitého příběhu, prostřednictvím kterého chce něco sdělit. Postavy jsou zde pouze prostředníky jak cíle dosáhnout.

Milan Novotný / Narodil se 27. srpna 1955 v Ledči nad Sázavou, dětství prožil v Táboře a Soběslavi. Vystudoval vojenské gymnázium a vysokou vojenskou školu. Po dokončení studií požádal o uvolnění z armády. Po té pracoval v zemědělství či jako technik tranzitního plynovodu. K malbě se dostává až v roce 2002. V počátcích byl ovlivněn táborským rodákem Karlem Valtrem. Jeho cesta však směřovala k figurální tvorbě a tím též k existenciální tématice. Ve svých malířských dílech těží z autentických zážitků. Reaguje především na aktuální jevy života. Patří k tvůrcům, kteří museli svoje obrazy nejprve prožít, zaujmout stanovisko k tomu, co viděli, přečetli…