VÝSTAVA


Barokní sochaři severního Prácheňska

      Sochy čimelických a dobrovodských mistrů 18. století na fotografiích Václava Vlčka.

Chodba knihovny PM
2. 12. -  31. 12. 2022 / Vernisáž 2. 12. od 15.30  hodin


Výstava prostřednictvím fotografií dokládá dosti bohaté dílo sochařů, jejichž práce shledáváme ponejvíce v oblasti severní části někdejšího Prácheňského kraje. Zejména jde o sochy čimelických Hammerů a dobrovodských Hammerů a Turnovských. Autorská výstava v malém průřezu seznamuje s výsledky badatelské práce čimelického rodáka
Václava Vlčka, který ono téma sleduje po desetiletí.