PŘEDNÁŠKA

Poklad katedrály sv. Víta a české korunovační klenoty

Přednáší PhDr. Mgr. Jana Peroutková

Čtvrtek 26. 1.  2023 v 16 hodin / Přednáškový sál muzea

26. ledna v 16 hodin v přednáškovém sále Prácheňského muzea přivítáme historičku umění PhDr. Mgr. Janu Peroutkovou, která promluví na téma Poklad z katedrály sv. Víta a České korunovační klenoty. Nejstarší součást svatovítského pokladu pochází již z doby knížete Václava, většina předmětů je však spojena s Karlem IV. Jedná se o exponáty nevyčíslitelné hodnoty a nejvyšší umělecké kvality s hlubokým duchovním přesahem.

O tom, jak vypadal svatovítský soubor, svědčí jeho inventáře. První byl sepsán v roce 1354. Už v něm jsou uvedeny i vzácné panovnické insignie – královská koruna, vladařské jablko, žezlo a prsten. Korunní komora v chrámu sv. Víta, v níž jsou korunovační klenoty českých králů uloženy, je bez nadsázky nejchráněnějším místem na Pražském hradě. Její trezorové dveře mají sedm zámků, k jejichž otevření se musí sejít sedm držitelů klíčů.

Přednáška se bude týkat historie a ikonografického významu vybraných předmětů pokladu, řeč bude
i o technologii jejich výroby.

Shodou okolností lze právě letos v lednu (17. – 21. 1.) originály Českých korunovačních klenotů vidět přímo ve svatovítské katedrále u příležitosti 30. výročí vzniku ČR, vystavena bude i lebka svatého Václava, korunní komora bude
v mezičase v péči restaurátorů.