Stálé vzdělávací programy

Stálé programy připravujeme zpravidla ke stálým expozicím muzea a jejich realizace je možná kdykoliv v průběhu školního roku či pro školní výlety a letní tábory v závislosti na vytížení muzejních pedagogů. Základní informace naleznete u konkrétních programů. Po dohodě je možno přizpůsobit náplň a délku programu věku, potřebám a možnostem objednaných skupin.

Pravěk

Program se dělí na dvě části. První zahrnuje komentovanou prohlídku stálou archeologickou expozicí, příp. obohacenou o tematickou hru s prvky dramatické výchovy. Ve druhé části se podíváme do muzejní třídy, kde budou mít žáci možnost vyzkoušet si mletí mouky na ručním rotačním žernovu, rozdělávání ohně, tkaní na tkalcovském stavu a pro srovnání též pletením na moderním pletacím strojku. Výslednou pleteninu si žáci odnáší jako dárek. V závěru se dotkneme témat ekologie a konzumu.

Forma: komentovaná prohlídka + tvůrčí dílna
Trvání programu: 60-90 min
Cílová skupina: 1. stupeň + 6. třída ZŠ

Středověk

každodennost 14.-15. století

S využitím tzv. Archeologického muzejního kufříku, tj. sbírky replik předmětů každodenního života chudšího šlechtice pozdního středověku, získají žáci všeobecný přehled o odívání, obuvi, stravování, boji, zábavě a životě tehdejších lidí. Důraz je kladen na přímý kontakt s předměty a možnost zeptat se absolutně na cokoli.

Forma: diskusní, ukázka předmětů
Trvání programu: 60 min
Cílová skupina: otevřená

Ryby a rybníkářství

Ve stálé expozici si projdeme krok po kroku průběh tradičního výlovu rybníka, slang, pomůcky a nářadí. Zmíníme se o ptactvu žijícím v bezprostřední blízkosti rybníků a skrze perlorodky a jejich produkty otevřeme i témata environmentální a etická. Stručně nahlédneme do fyziologie ryb a program završíme prohlídkou 9 akvárií s českými sladkovodními rybami a dle zájmu návštěvníků také komentářem k jednotlivým druhům.

Forma: komentovaná prohlídka
Trvání programu: 45-60 min
Cílová skupina: 1. stupeň ZŠ

Mimořádné programy

Mimořádné programy připravujeme k vybraným výstavám dle aktuální nabídky muzea.

Vánoce a Velikonoce

Sváteční program probíhá pravidelně v adventním a velikonočním období a je vázán na tématickou výstavu muzea. Zpravidla se skládá z komentované prohlídky či povídání o lidových tradicích a následné tvůrčí dílny.

Trvání programu a cílová skupina: dle aktuální nabídky

S Človíčkem do minulosti

Jedná se o šestitýdenní cyklus pro MŠ. Pět setkání v muzeu probíhá vždy v jiné stálé expozici na téma: S Človíčkem po muzeu, V pravěku, Ve středověku, Praprababičky a prapradědečkové a Umělci. Povídání se prolíná s dalšími činnostmi, např. prohlížením obrázků, zpíváním, mletím mouky, tancem, oblékáním Človíčka aj. Na každém sekání děti obdrží od Človíčka drobný dárek.
Poslední šestá hodina probíhá formou návštěvy školky, kde děti obdrží diplom, a na základě dárků si všechna témata zopakujeme.
Cyklus probíhá vždy jednou za dva roky, zpravidla v září-říjnu. Po dohodě je možno objednat i jednotlivé téma v průběhu roku (v tomto případě bez dárku).

Trvání programu: 45-60 min
Cílová skupina: MŠ

Vycházka s přírodovědcem

Individuální program z oblasti zoologie, přírodovědy, ochrany či přímo ornitologie pod vedením RNDr. Jiřího Šebestiána, CSc., probíhá na přání k Vámi vybranému území či tématu. Program je možno přizpůsobit časově (2 hodiny – 2 dny) i věku a znalostem účastníků (od MŠ až po univerzitu třetího věku).

Více informací u muzejních pedagogů:

Mgr. Klára Koubová

☎ 382 201 111, linka 40
koubova@prachenskemuzeum.cz
Mgr. Josef Novák

☎ 382 201 127
novak@prachenskemuzeum.cz