Mimořádné programy

Mimořádné programy připravujeme k vybraným výstavám dle aktuální nabídky muzea.

PRÁVĚ K OBJEDNÁNÍ

Dálnicí do pravěku

Program se týká archeologického výzkumu z výstavby dálnice D4. V termínu od 14. ledna do 5. února lze v době mezi 9 – 15,30 v Malých výstavních síních spatřit to nejzajímavější z tohoto rozsáhlého výzkumu. Návštěvu v muzeu lze stihnout během vyučovací hodiny – děti se krátce setkají s archeologem, kterému mohou klást otázky, poté se zaměříme na metody archeologické práce a na nejzajímavější nálezy z dálnice, děti budou samostatně pátrat mezi exponáty s pomocí tabletů, celá návštěva nepotrvá déle než 30-40 minut. Vhodné zejména pro žáky 2. stupně či středoškoláky.

Forma: interaktivní komentovaná prohlídka 
Trvání programu: cca 30 - 40 min
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ + SŠ

PRÁVĚ K OBJEDNÁNÍ

Milování v přírodě

Téměř po celé jaro nabízíme vzdělávací program k rozsáhlé přírodovědné výstavě Milování v přírodě (1. 3. –  28. 5.), která vznikla ve Vlastivědném muzeu v Olomouci a od té doby úspěšně putuje po českých muzeích. Výstava se zaměřuje na milostný akt v živočišné říši a žáci se na ní dozví řadu zajímavostí o rozmnožování od hmyzu po člověka, budou objasněny principy přirozeného a pohlavního výběru či předvedeny ukázky pohlavního dimorfismu. Bližší seznámení s vybranými tématy: výběr partnera, monogamie, samičí promiskuita, skrytá válka o otcovství. Vhodné od posledních ročníků 2. stupně ZŠ a SŠ (výstava je velmi explicitní), na návštěvu je vhodné si raději vyhradit dvě vyučovací hodiny, čas trvání 80-90 minut. Výstavou provádí Jiří Šebestian, zoolog Prácheňského muzea nebo muzejní pedagogové. Objednací časy dle vašich rozvrhů, objednávejte se na pokladně muzea.

Forma: řízená diskuse, simulační hra, práce s textem, pracovní listy
Trvání programu: cca 80-90 minut
Cílová skupina: poslední ročníky ZŠ a SŠ

PRÁVĚ K OBJEDNÁNÍ

Jarně-velikonoční program

Jarně-velikonoční program zahajujeme 13. 3. a lze se objednávat až do 5. 4. Letos se nebudeme zabývat velikonočními zvyky, ale chceme dětem představit různé jarně-velikonoční hry, kterými se bavili na venkově v minulosti jejich předci. Děti si budou moci zkusit cvrnkat kuličky, kutálet vejce po hrábích, roztáčet káču a pokusíme se je naučit i základy pletení pomlázky. Nebude chybět samozřejmě ani výtvarná dílna, každé dítě si odnese placku s jarním či vlastním motivem. Objednávejte se na pokladně muzea, objednací časy: po-pá, 8,15 / 9,30 / 10,45 (drobné odchylky jsou po dohodě možné).

Forma: poznávání formou hry + výtvarná dílna 
Trvání programu: cca 60 - 70 min
Cílová skupina: MŠ + I. stupeň ZŠ

Stálé vzdělávací programy

Stálé programy připravujeme zpravidla ke stálým expozicím muzea a jejich realizace je možná kdykoliv v průběhu školního roku či pro školní výlety a letní tábory v závislosti na vytížení muzejních pedagogů. Základní informace naleznete u konkrétních programů. Po dohodě je možno přizpůsobit náplň a délku programu věku, potřebám a možnostem objednaných skupin.

Pravěk

Program se dělí na dvě části. První zahrnuje komentovanou prohlídku stálou archeologickou expozicí, příp. obohacenou o tematickou hru s prvky dramatické výchovy. Ve druhé části se podíváme do muzejní třídy, kde budou mít žáci možnost vyzkoušet si mletí mouky na ručním rotačním žernovu, rozdělávání ohně, tkaní na tkalcovském stavu a pro srovnání též pletením na moderním pletacím strojku. Výslednou pleteninu si žáci odnáší jako dárek. V závěru se dotkneme témat ekologie a konzumu.

Forma: komentovaná prohlídka + tvůrčí dílna
Trvání programu: 60-90 min
Cílová skupina: 1. stupeň + 6. třída ZŠ

Středověk

každodennost 14.-15. století

S využitím tzv. Archeologického muzejního kufříku, tj. sbírky replik předmětů každodenního života chudšího šlechtice pozdního středověku, získají žáci všeobecný přehled o odívání, obuvi, stravování, boji, zábavě a životě tehdejších lidí. Důraz je kladen na přímý kontakt s předměty a možnost zeptat se absolutně na cokoli.

Forma: diskusní, ukázka předmětů
Trvání programu: 60 min
Cílová skupina: otevřená

PRÁVĚ K OBJEDNÁNÍ

Kameny zmizelých - procházka po městě

Od roku 2019 se v Písku nachází devět tzv. stolpersteinů, dlažebních kostek vsazených do chodníků před domy obětí holokaustu. V roce 2022 přibylo dalších třináct. Při procházce s pedagogem se žáci dozví konkrétní osudy píseckých židovských obyvatel, zjistíme, kde stojí písecká synagoga, a možná se setkáme i s potomkem jedné z rodin.
Na projektu spolupracovali studenti píseckých středních škol, dále naše muzeum, Státní okresní archiv Písek, Ústav pro studium totalitních režimů a Městská knihovna Písek. 

Místo setkání upřesníme vždy po domluvě.
Trvání programu: 80-90 min
Cílová skupina: od 8. třídy ZŠ, SŠ

Vycházka s přírodovědcem

Individuální program z oblasti zoologie, přírodovědy, ochrany či přímo ornitologie pod vedením RNDr. Jiřího Šebestiána, CSc., probíhá na přání k Vámi vybranému území či tématu. Program je možno přizpůsobit časově (2 hodiny – 2 dny) i věku a znalostem účastníků (od MŠ až po univerzitu třetího věku).

Ryby a rybníkářství

Ve stálé expozici si projdeme krok po kroku průběh tradičního výlovu rybníka, slang, pomůcky a nářadí. Zmíníme se o ptactvu žijícím v bezprostřední blízkosti rybníků a skrze perlorodky a jejich produkty otevřeme i témata environmentální a etická. Stručně nahlédneme do fyziologie ryb a program završíme prohlídkou 9 akvárií s českými sladkovodními rybami a dle zájmu návštěvníků také komentářem k jednotlivým druhům.

Forma: komentovaná prohlídka
Trvání programu: 45-60 min
Cílová skupina: 1. stupeň ZŠ

PŘIPRAVUJEME NA ROK 2024

 Velikonoce

Sváteční program probíhá pravidelně před velikonočním obdobím. Zpravidla se skládá z komentované prohlídky či povídání o lidových tradicích a následné tvůrčí dílny. 

Trvání programu: 60 min 
Cílová skupina: MŠ, 1. stupeň ZŠ

PŘIPRAVUJEME NA ROK 2023

Vánoce 

Sváteční program probíhá pravidelně v adventním období a je vázán na tématickou výstavu muzea. Zpravidla se skládá z komentované prohlídky či povídání o lidových tradicích a následné tvůrčí dílny. 

Trvání programu: 60 min 
Cílová skupina: MŠ, 1. stupeň ZŠ

S Človíčkem do minulosti 1

Jedná se o šestitýdenní cyklus pro MŠ. Pět setkání v muzeu probíhá vždy v jiné stálé expozici na téma: S Človíčkem po muzeu, V pravěku, Ve středověku, Praprababičky a prapradědečkové a Umělci. Povídání se prolíná s dalšími činnostmi, např. prohlížením obrázků, zpíváním, mletím mouky, tancem, oblékáním Človíčka aj. Na každém sekání děti obdrží od Človíčka drobný dárek.
Poslední šestá hodina probíhá formou návštěvy školky, kde děti obdrží diplom, a na základě dárků si všechna témata zopakujeme.
Cyklus probíhá vždy jednou za dva roky, zpravidla v září-říjnu. Po dohodě je možno objednat i jednotlivé téma v průběhu roku (v tomto případě bez dárku).

Trvání programu: 45-60 min
Cílová skupina: MŠ

S Človíčkem do minulosti 2

Šestitýdenní cyklus určený pro mateřské školy (předškoláky), během něhož Človíček ukáže dětem zákoutí muzea, z nichž některá nejsou běžně návštěvníkům přístupná. Jedná se o"druhý díl" populárního programu. Projdeme spolu expozice, které děti ještě neznají.
Témata: V muzeu, Zlato v Pootaví, Ryby a rybářství, Galerie českých panovníků a Pátrací hra. Poslední, šesté, setkání probíhá přímo ve školce, kde zavzpomínáme, co jsme společně zažili. Na každém setkání děti obdrží od Človíčka drobný dárek. 
Cyklus probíhá vždy jednou za dva roky, zpravidla v září-říjnu. Po dohodě je možno objednat i jednotlivé téma v průběhu roku (v tomto případě bez dárku).

Trvání programu: 45-60 min
Cílová skupina: MŠ

Více informací u muzejních pedagogů:

Mgr. Klára Koubová

☎ 382 201 111, linka 40
koubova@prachenskemuzeum.cz
Mgr. Josef Novák

☎ 382 201 127
novak@prachenskemuzeum.cz