VÝSTAVA

Zamilovaný Písek

Výstava o podobách nejkrásnějšího lidského citu

Komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy J. Koubou 1. 5. 2023 od 17 hodin

Malé výstavní síně PM
1. 3.  -  28. 5.  2023

Celé Prácheňské muzeum bude na jaře roku 2023 patřit poznávání a historii vztahů nejenom mezi zvířaty, ale i mezi lidmi. Zamilovaný Písek nabídne návštěvníkům ukázky z muzejních sbírek, které se týkají citové náklonosti mužů a žen v minulosti v oblasti celých jižních Čech. Představí zdejší dary z lásky, tedy předměty, které si zamilovaní nejčastěji vyměňovaly, památeční předměty stvrzující milostný cit či zásnubní a svatební náležitosti. Jako tenká nit bude výstavu spojovat příběh hluboké lásky mezi hudebním skladatelem Otakarem Jeremiášem a učitelkou na klavír Marií Srnkovou.

Kurátor výstavy: Mgr. Jan Kouba