VÝSTAVA


Malba v Písku

Kolektivní výstava

GALERIE MUZEA

6. 6.- 18. 8. 2024
Vernisáž 5. 6. v 17 hodin

Výstava Malba v Písku představí tvorbu jedenácti autorů. V konceptu expozice je pracováno se dvěma okruhy.
První z nich je tvořen díly autorů, kteří působili jako pedagogové na místních uměleckých školách. V této časti budou k vidění díla Františka Romana Dragouna, Romana Kubičky, Ivy Petrové, Jana Sýkory, Jiřího Řeřichy a Dalibora Říhánka.

Druhý okruh je uspořádán z děl autorů svou tvorbou propojených a vzájemně se ovlivňujících. I když jsou mezi jednotlivými osobnostmi značné generační rozdíly, lze v jejich práci najít určitou paralelu. Zde jsou zastoupeni autoři: Michal Jánský, Petr Mano, Václav Rožánek, František Trávníček a Oldřich Smutný. K výstavě bude vydán souborný katalog.