PŘEDNÁŠKA

Volání dálek
ZOOGEOS – 30 let výzkumů

Přednášky z dílny Zoogeos Bohemia, jejímiž aktivními členy jsou i současní a minulí pracovníci našeho muzea – Jiří Šebestián a Karel Pecl. Přidejte se k nim a nahlédněte do světa zvířat!

2. 3. – 25. 4. 2021

Výstavu Volání dálek má na svědomí společnost Zoogeos Bohemia, jejímiž aktivními členy jsou i současní a minulí pracovníci našeho muzea – Jiří Šebestián a Karel Pecl.

ZooGeos Bohemia, spolek pro výzkum a ochranu fauny, sdružuje převážně zoology z muzeí v České republice. Zabývá se výzkumem a dokumentací fauny, resp. přírodního prostředí jako celku.


Členové skupiny za 30 let své existence uskutečnili již řadu velkých několikatýdenních expedic za poznáním přírody do nejrůznějších destinací. V navštívených oblastech prováděli své výzkumy spojené s dokumentací přírody a obohatili sbírky svých domovských muzeí o zajímavý materiál. K 25. výročí svého založení členové spolku vytvořili putovní výstavu, která pomocí předmětů, textů a fotografií přibližuje historii spolku, připomínají jeho aktivity a všechny výpravy. Trojrozměrné exponáty představují nejrůznější přírodniny (převládají entomologické sběry), ale také výrobky domorodých obyvatel či stylové upomínkové předměty.

Největší pozornost je ovšem soustředěna na poslední pětiletý projekt, který byl zaměřený na výzkum zvířeny v málo probádaných balkánských zemích. Zejména horské oblasti těchto oblastí jsou zoologicky málo známé a často téměř neprozkoumané. Žijí zde stovky endemických druhů živočichů a jsou zde nalézány pro vědu dosud neznámé druhy bezobratlých živočichů. Rovněž průzkum obratlovců přináší nové údaje o výskytu a rozšíření jednotlivých druhů. Nejen ze zoologického hlediska je nejzajímavějším územím bezesporu Albánie. Tato chudá země byla z politických důvodů desítky let téměř nepřístupná zahraničním odborníkům a vlastních zoologů také mnoho nemá. Patří proto k nejméně prozkoumaným územím v Evropě. Některé oblasti, zvláště v jižní části, jsou z pohledu řady skupin živočichů téměř neznámé.

Výstava skončí v Malých výstavních síních 25. dubna. Všem zájemcům o cestování a poznávání přírody tak nezbývá doufat, že muzeum do té doby otevře.

Otevřeno každý den kromě pondělí od 9–18 hod.
Vstupné Děti, studenti, důchodci 20 Kč. Dospělí 40 Kč.