VÝSTAVA

Sleva na šelmu

Galerie muzea
2. 6. - 24. 6. 2018

Výstava plošné, prostorové a intermediální tvorby členů katedry výtvarné výchovy PF JU (Petra Brožky, Romana Kubičky, Josefa Lorence, Aleše Pospíšila, Karla Řepy, Dominiky Sládkové-Paštékové, Lukáše Urbance, Petry Vichrové a Lenky Vilhelmové).

Výstava Sleva na šelmu je výstavním projektem umělců působících na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Tematizuje otázky identity, interakce a mezilidské komunikace. Volně se dotýká určitého bilancování v souvislosti s výročími v tomto roce (100 let od založení republiky, sedmdesáté výročí založení PF JU atp.) Každý z autorů nabízí odlišný umělecký  i myšlenkový přístup ke zvolenému námětu. Divák tak bude mít možnost setkat se s různými typy realizací od klasické malby, grafiky, fotografie až po prostorovou a intermediální tvorbu. Součástí instalace bude též ukázka děl studentů KVV. Výstava za přítomnosti autorů, Petra Brožky, Romana Kubičky, Josefa Lorence, Aleše Pospíšila, Karla Řepy, Dominiky Sládkové-Paštékové, Lukáše Urbance, Petry Vichrové a Lenky Vilhelmové bude zahájena muzejní nocí 1. 6. 2018 v 19.00.