Pozorovací věž Řežabinec

Dřevěná pozorovací věž vodního ptactva na východním břehu rybníka Řežabinec u Ražic, cca 8 km jihozápadně od Písku, je z roku 1985, celková výška je 7 m, na vyhlídkovou plošinu ve třech metrech vede 14 schodů.

Od roku 1949 je zde chráněn 104 ha velký rybník Řežabinec a od roku 1985 i tůně na jeho východním břehu.
V současné době je nejvýznamnější složkou přírodní památky ptactvo v rákosinách pobřeží a obojživelníci
v přilehlých tůních.
Národní přírodní památka Řežabinec je přístupná pro veřejnost po značených turistických cestách. U té, která vede po hrázi rybníku, stojí pozorovací věž spravovaná Prácheňským muzeem. Kolem věže vede také naučná stezka zrealizovaná RNDr. K. Peclem, bývalým zoologem našeho muzea, ve spolupráci s CHKO Třeboňsko. Přízemí a horní část věže využívá muzeum a odborné organizace pro výzkumné účely, mezipatro je určeno pro veřejnost, která tak může nahlédnout do bohatých porostů příbřežních rákosin a také přehlédnout hladinu rybníka.

Od roku 1977 zde muzeum organizuje prázdninové ornitologické tábory pro mladé zájemce o kroužkování ptáků a ochranu přírody.
Od roku 1980 provádí zoologové muzea v rezervaci dlouhodobý komplexní ornitologický výzkum, jehož součástí jsou i pravidelná celoroční sčítání ptáků a krátkodobé odchyty a kroužkování v době hnízdění.