PŘEDNÁŠKA

Kronika počátků. Opat Jarloch a Milevský letopis

Přednáší Mgr. Hedvika Kuchařová, Ph. D. z oddělení starých tisků Knihovny
Královské kanonie premonstrátů na Strahově

Přednáška Vědecké pracovnice Strahovské knihovny nabídne shrnutí dosavadních znalostí o významném historiografickém díle - kronice prvního milevského opata Gerlacha (počeštěně Jarlocha), která se dochovala v jediném středověkém rukopisu. Rukopis, jež obsahuje i opisy dalších děl, je navíc zčásti Jarlochovým autografem. Milevský opat Jarloch je tak jediným českých středověkým kronikářem, jehož rukopis známe.

Čtvrtek 1. 12. 2022 v 16 hodin / Přednáškový sál muzea