VÝSTAVA


Žďákovský most. Ocelový most století

Malé výstavní síně
1. 6.  -  3. 9.  2023

Komentované prohlídky: ve čtvrtek 10. 8. v 17 hodin s kurátorem Mgr. Janem Koubou a v sobotu 2. 9. s autorem výstavy a odborníkem na historii československého mostního stavitelství Tomášem Jandou, jeho prohlídky začínají v 10, 13 a 15 hodin.

Písek – Písecko a unikátní mosty už k sobě tak nějak patří. Nejstarší Kamenný most v Písku, empírový řetězový most přestěhovaný z Podolska do Stádlce, železobetonový Podolský most, železniční most v Červené nad Vltavou…Ve výčtu nesmí chybět most Žďákovský. Právě jemu se věnuje aktuální rozsáhlá dokumentační výstava připravená ve spolupráci s Muzeem silnic ve Vikýřovicích.

„Navazujeme na úspěšnou výstavu o železobetonovém mostě v Podolsku, která se konala v roce v roce 2017. "Žďákovák" je další z unikátů našeho mostního stavitelství – ocelový obloukový silniční most na trase silnice Plzeň – Tábor, pojmenovaný po zatopené osadě Žďákov, překlenul hladinu Orlické přehrady v roce 1967,“ říká kurátor Jan Kouba
z Prácheňského muzea.

Když byl most po devítiletém budování dokončen, stal se díky svému oblouku o rozpětí 330 metrů největším prostým plnostěnným dvoukloubovým ocelovým mostem na světě. V současné době je pravděpodobně
na 27. místě na světě, v rámci České republiky si své prvenství drží dodnes.

V roce 2001 mu byla v rámci sympozia Mosty 2001 v Brně udělena v kategorii ocelových silničních mostů cena „MOST STOLETÍ“. I když se do povědomí široké veřejnosti dostal v 90. letech minulého století zejména díky oblíbenému bungee jumpingu a kauze tzv. orlických vrahů, jedná se především o jeden z nejkrásnějších ocelových obloukových mostů na světě. Výstava představuje plány na výstavbu mostu přes řeku Vltavu, tak jak se o ní uvažovalo již za dob Rakousko-Uherska a později před a po ukončení 2. světové války. 


Velké množství dobových snímků, projektů a jiných archiválií z průběhu stavby doplní i přes pět metrů dlouhý model mostu, zapůjčený z Národního technického muzea v Praze. Zájemcům o podrobnější historii výstavby je k dispozici také katalog s fundovaným textem Tomáše Jandy, spoluautora výstavy.