VÝSTAVA


Žďákovský most. Ocelový most století

Chodba knihovny PM
1. 6.  -  30. 7.  2023

Ve spolupráci s Muzeem silnic ve Vikýřovicích připravilo Prácheňské muzeum výstavu o jedné z nejznámějších stavbě celého regionu - o Žďákovskému mostu.  Navazuje na úspěšnou výstavu o železobetonovém mostě v Podolsku, která se konala v roce v roce 2017. "Žďákovák" je další z unikátů našeho mostního stavitelství – ocelový obloukový silniční most na trase silnice Plzeň – Tábor, pojmenovaný po zatopené osadě Žďákov, překlenul hladinu Orlické přehrady v roce 1967. Když byl po devítiletém budování dokončen, svým ocelovým obloukem o rozpětí 330 m byl v té době největším prostým plnostěnným dvoukloubovým ocelovým obloukovým mostem na světě.
 

V současné době je pravděpodobně na 27. místě na světě, v rámci České republiky si své prvenství drží dodnes. V roce 2001 byla v rámci sympozia Mosty 2001 v Brně udělena Žďákovskému mostu v kategorii ocelových silničních mostů cena „MOST STOLETÍ“. I když se do povědomí široké veřejnosti dostal Žďákovský most v 90. letech minulého století díky oblíbenému bungee jumpingu a kauze tzv. orlických vrahů, je především jedním z nejkrásnějších ocelových obloukových mostů na světě. Jedná se o technicky i esteticky dokonale navržené a provedené mostní dílo, které letos již 55 let slouží dopravě a úspěšně reprezentuje tradičně vysokou úroveň mostního stavitelství v České republice. Výstava představuje plány na výstavbu mostu přes řeku Vltavu, tak jak se o ní uvažovalo již za dob Rakousko-Uherska a později před a po ukončení 2. světové války. Plány na výstavbu mostu byly především určitým bojem o jeho podobu, tak jak jednotliví projektanti hájili své železobetonové nebo ocelové projekty a jak se rozhodovalo o vybudování Orlické přehrady. Vítězný návrh Ing. Josefa Zemana realizoval v letech 1958 – 1967 podnik Hutní montáže Ostrava – Vítkovice.

Velké množství dobových snímků, projektů a jiných archiválií z projektování a stavby mostu doplní i model mostu, zapůjčený z Národního technického muzea v Praze. Zájemcům o podrobnější historii výstavby tohoto unikátního mostu
je určen také katalog s fundovaným textem Tomáše Jandy, spoluautora této výstavy.