VÝSTAVA

Masaryk a Svatá země 

Chodba knihovny PM
4. 5. - 29.5.  2022

 Na jaře roku 1927 přijíždí prezident Tomáš G. Masaryk do Svaté země. Je to vůbec první návštěva oficiální hlavy státu v tehdejší mandátní Palestině. Vernisáž proběhne v přednáškovém sále muzea
v úterý 3. 5. 2022 od 16 hod.

Bude spojená s přednáškou
Roberta Řeháka, Ph.D., kurátora výstavy.

Na jaře roku 1927 přijíždí prezident Tomáš G. Masaryk do Svaté země. Je to vůbec první návštěva oficiální hlavy státu v tehdejší mandátní Palestině. I když Masaryk deklaruje svou cestu jako soukromou a kvůli bezpečnosti ji podniká tajně a pod jiným jménem, místní přední myslitelé, politici i obyčejní lidé jí přikládají ohromný význam. Ze symbolického hlediska se pro ně jedná o vyjádření podpory a jedinečnou událost. Historiky byla tato cesta kupodivu skoro zapomenuta, ale lidé v Izraeli na ní nikdy nezapomněli. Pro ně to byla a je „nezapomenutelná cesta“. Nadšení tehdejších obyvatel je vidět i na zde představených a mnohdy dosud nepublikovaných fotografiích.

Výstava se kromě památné návštěvy TGM ve své druhé polovině věnuje také přelomovým historickým milníkům ve vzájemných vztazích, jmenovitě vzniku Státu Izrael, v nichž nezastupitelnou a klíčovou roli na mezinárodním poli sehrál Jan Masaryk a československá diplomacie.
U příležitosti zahájení výstavy pronese Robert Řehák, Ph.D., kurátor výstavy a zvláštní zmocněnec pro holocaust, mezináboženský dialog a svobodu vyznání, v úterý 3. 5. v 16 hodin přednášku na téma výstavy – tedy vztah T. G. Masaryka ke Svaté zemi.

Kurátor výstavy: Mgr. Zdeněk Duda, Robert Řehák, Ph.D.