VÝSTAVA

Obory a bažantnice

Víte, že první bažantnice se začaly na našem území objevovat již v 11. století? Na území mnoha bažantnic se dochovalo neporušené nebo jen málo porušené přírodní prostředí, a proto byly vyhlášeny za přírodní rezervace nebo přírodní památky. Tato místa jsou přesto poměrně opomíjenou hodnotou našeho kulturního dědictví.

PAMÁTNÍK MĚSTA PROTIVÍNA
1. 5. – 8. 8. 2021

Prezentace fungujících i zaniklých zařízení k chovu zvěře, kterým patří významné místo v české kulturní historii. „Výstava se zaměřuje na obory a bažantnice, které jsou dnes obecně chápány jako zalesněný ohrazený prostor sloužící k chovu a lovu zvěře, ale zůstávají stranou badatelského zájmu,“ uvádí Jiří Drozda, ředitel Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, který výstavu připravil. Textově a obrazově je zde představen vývoj obor ve světě a v českých zemích, typické stavby realizované v oborách a používané lovecké techniky, díky kterým se v průběhu staletí vyprofilovaly kompoziční principy obor a bažantnic. Opomenuty ale nezůstaly ani ostatní lovecká zařízení tzv. bobrovny, koroptvárny, kačeníky, vlčí jámy či vlčí obory. První část výstavy je završena prezentací vybraných lokalit, které patří mezi nejzajímavější historické obory a bažantnice v Čechách a je doplněna historickými kartografickými prameny. Výstava není v městě na Blanici náhodou - i Protivín se dříve mohl pyšnit věhlasnou oborou. Ta již zanikla, její uspořádání však dodnes ovlivňuje systém cest a krajinu kolem Protivína.
Výstavu „Obory a bažantnice / Opomíjená hodnota kulturního dědictví“ budou moci návštěvníci shlédnout v Památníku města Protivína až do 8. srpna 2021.

Během půlroční zimní přestávky Památníku se zcela výrazně proměnila podoba Výstavního sálu. Podle návrhu architekta Vladimíra Boučka ho zrekonstruovala českobudějovická firma Bent. Výsada poprvé „zabydlet“ nový výstavní sál tak připadla projektu s názvem „Obory a bažantnice / Opomíjená hodnota kulturního dědictví“.

Otevřeno každý den kromě pondělí od 9 – 12 a 13 – 16 hodin
Vstupné Děti, studenti, důchodci 20 Kč. Dospělí 40 Kč.