VÝSTAVA

3 × H


Miloslav Hilský & Jitka Hilská & Petr Hilský

Malé výstavní síně
10. května - 23. června 2024 / Vernisáž 9. května 2024 v 17 hodin

Komentovaná prohlídka výstavy:  čtvrtek 23. května od 16 hodin

Úvodní slovo: PhDr. Jaromír Zemina, Irena Mašíková
Hudba: Petr Hilský

Společná rodinná výstava s názvem 3 × H představí tvorbu Miloslava, Jitky a Petra Hilských.  Všichni tři
jsou absolventi katedry Scénografie na Divadelní akademii múzických umění. Výstava je uspořádána
k nedožitým 70. narozeninám Miloslava.

Miloslav Hilský (20. 2. 1954 — 1. 4. 1999) se věnoval malbě celý život. Jeho obrazy vycházejí ze vzpomínek na dětství, na rodný Břevnov. Ve své tvorbě se opakovaně vrací k jednomu tématu a tím je domov. Od prvotních obrazů inspirovaných kubismem se přes fauvistické vlivy dostal k lyrickému vyjádření civilismu. Jeho oblíbenou technikou byl suchý pastel, který
postupně kombinoval s ostatními technikami a dospěl až k asamblážím a okrajově i k plastikám.

Jitka Hilská (31. 8. 1953)  se v počátcích inspirovala ve své tvorbě krajinou. Postupně se její obrazy proměňovaly do podoby lyrické emotivní abstrakce a stávaly se „výtvarným přepisem“ poezie Bohuslava Reynka, Jana Skácela apod., a to ve smyslu duševní blízkosti a rezonance. V poslední době se vrací pro inspiraci zpět k přírodě a zároveň se obrací do sebe – vnitřní krajiny. Pracuje technikou oleje na plátně nebo kombinovanou technikou na papíru i na plátně.
Od roku 2003 se zabývá fotografií.

Petr Hilský (6. 6. 1962)  se vyučil sazečem – typografem. Dále pokračoval na již zmiňovanou DAMU, kde pod vedením Oldřicha Smutného vystudoval scénografii. Vedle grafických úprav se věnuje malbě. Od popisnějších začátků inspirovaných městskou krajinou dospěl postupně k abstraktnějším „vnitřním“ krajinám. Maluje pastelem, který kombinuje i s jinými technikami (tempera, strukturální malba). V roce 2002 založil hudební skupinu „komorního bigbeatu“ Jam Session,
později Jam Sessžer. Od roku 2003 žije střídavě v Praze a v Písku. Častým námětem jeho lyrických abstraktních obrazů jsou jakési světelné energetické zdroje, rovnocennou součástí jsou pak pastely namalované při jeho častých toulkách
přírodou i městem okolo řeky Otavy v Písku či v rodném Břevnově.