BESEDA

Minulost očima menšin - české a americké perspektivy

Přednáškový sál muzea
23. 3.  2022 od 16 hodin

Debata o přístupu k citlivým tématům minulosti. Jak vypadají americká muzea otroctví či Indiánů a co o nich soudí ti, kterých se to týká? Jaké je srovnání s připomínkou citlivých témat v České republice? Besedy se zúčastní Linda Norris z mezinárodní Koalice míst svědomí, která sdružuje více než 350 muzeí a historických památek v 66 zemích světa, a Štěpán Černoušek ze sdružení Gulag.cz, který mnohá muzea z Koalice míst svědomí v USA navštívil.

Linda Norris je hlavní odbornicí na metodologii a praxi v Mezinárodní koalici míst svědomí (ICSC). Propojuje a rozvíjí schopnosti členů koalice a dalších organizací v tom, jak využít minulost k vytvoření spravedlivější budoucnosti. ICSC je jedinou celosvětovou sítí historických míst, muzeí a paměťových iniciativ, která citlivě propojuje minulé střety s dnešními hnutími za respektování lidských práv. V rámci Koalice stála Linda v čele projektů, jako jsou např. reinterpretace Maison des Esclaves, první africké památky světového dědictví, komunitní vývoj prototypů veřejného umění domorodých umělců v Tulse v Oklahomě, či školení v oblasti body-mappingu pro Muzeum válečného dětství v Bosně a Hercegovině.

Jako spoluautorka knihy Creativity in Museum Practice je Linda mezinárodní vůdčí osobností v oblasti vedení rozhovorů a akcí týkajících se způsobů, jakými může kreativita transformovat muzea, utvářet přesvědčivější příběhy a vytvářet hlubší vazby s veřejností včetně podpory a participace.

Linda byla v roce 2009 stipendistkou Fulbrightovy nadace na Ukrajině a i nadále se angažuje v ukrajinském kulturním sektoru. Před nástupem do ICSC v roce 2017 působila Linda jako nezávislá konzultantka v oblasti muzeí a kulturního dědictví a pracovala na projektech zaměřených na interpretaci a budování kapacit s kolegy z muzeí po celých Spojených státech, ale také v Kanadě, na Ukrajině, v Rumunsku, Albánii a Pobaltí. Přispěla také do publikací jako např. Museum, Exhibitionist a History News. Její esej "Yes, and: Museums as Safe and Social Spaces" je zařazena do připravované publikace What is a Museum? Perspectives from National and International Museum Leaders (Rowman & Littlefield Publishers, 2022).

Beseda bude tlumočena do českého jazyka.