VÝSTAVA

Skálové - živobytí malby v 19. století

Galerie muzea  9. 6. – 3. 9.  2023

Krajinomalba, portréty a náboženské obrazy malířů Skálů z Písku. František, Jan, Valentin,
Quido a Josefina – dvě generace věnující se malbě v období romantismu.
Komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy: 30. 8. v 16 hodin

Výstava představí tvorbu dvou generací pozapomenuté malířské rodiny. Jejich díla nalezneme zastoupena ve sbírkách předních českých muzeí a galerií. Expozice bude tvořena nejen díly ze sbírek Prácheňského muzea,
ale mimo jiné i zápůjčkami z Národní galerie, Galerie moderního umění v Hradci Králové
či Památníku národního písemnictví. Tato výstava a k ní vydaný katalog, tak po více jak dvou stech letech od narození prvního z malířů, představují tvorbu Skálů z Písku široké veřejnosti.
 

Spolupracující instituce: Národní galerie v Praze, Památník národního písemnictví, Galerie moderního umění Hradec Králové,  Městské muzeum a galerie Vodňany, Kooperativa pojišťovna, a.s.

Poděkování za spolupráci: Mgr. et Mgr. Bohumír Bernášek, P. PhDr. Mgr. Bedřich Přemysl Hanák, O. Praem.,
Mgr. Jiří Hladeček, Bc. Karel Hladeček, Ph.D., R. D. Ing. Mgr. Vítězslav Holý, Anna Horáčková, Mgr. Jan Kouba,
Petr Kozák DiS., Mgr. Jiří Pešta, PhDr. Jiří Prášek, Jiří Vopálka

Externí kurátorka: PhDr. Šárka Leubnerová                                                                         Akce je podpořena městem Písek.