VÝSTAVA JEDNOHO DNE

Jiří Škoch – In memoriam

29. 9. 2022 - Parkány muzea, vstup brankou od řeky
Otevřeno od 16.30 hodin, zahájení v 17 hodin

Výstava fotografických montáží ze sbírek Prácheňského muzea

Kurátor výstavy: Bc. Martina Měřičková