VÝSTAVA

Pevnosti bronzového věku jižních Čech

Odkryjte tajemství jihočeských pevností doby

GALERIE PRÁCHEŇSKÉHO MUZEA 
14. 4. – 10. 7.

Výpravnou výstavu pro milovníky historie (a archeologie a pravěku především) připravilo Prácheňské muzeum v Písku. Vše o Pevnostech bronzového věku jižních Čech bylo již několik týdnů pečlivě nachystáno v Galerii, brány muzea však musely zůstat zavřené. Vše se změní od úterý 11. května. Výstavu, která se původně měla konat v časovém okénku 14.4. – 30.5. 2021, připravoval autor výstavy několik let. Vzhledem k pandemii a nucenému uzavření však její trvání muzeum již teď prodloužilo, a to až do 10. července tohoto roku.  

Kurátorem výstavy je archeolog Mgr. Daniel Hlásek, Ph.D.. Tento specialista na pravěké období, pro které je charakteristické dominantní využívání slitiny mědi a cínu, na výstavě představuje nejnovější objevy a aktuální informace týkající se hlavně opevněných sídel té doby – hradišť. Právě pozůstatky jejich monumentálních, konstrukčně důmyslných hradeb jsou v jižních Čechách jedním z nejstarších kulturních krajinných prvků, který nám v podobě valů zůstal po našich předchůdcích až do dnešních dob. Unikátů spojených s dobou bronzovou je však mnohem více. „Fakticky došlo v tento čas k první globalizaci, čímž má její studium přesah i do porozumění současnosti. Tehdejší enormní poptávka po bronzu je bez nadsázky přirovnávána k dnešní potřebě plynu a nafty. V oběhu byly samozřejmě i další suroviny a artefakty. V té době došlo k řadě významných inovací v různých aspektech tehdejšího života, jako třeba v řemesle, zemědělství, těžbě nerostných surovin, válečnictví nebo i v budování monumentální architektury,“ popisuje písecký rodák Hlásek.

Ten se na výstavě detailněji zaměřuje na šest důležitých jihočeských hradišť – Hradiště u Písku, Bechyně, Dívčí Kámen, Voltýřov, Vrcovice a Skočice. Prezentováno je zde však daleko více lokalit. V několika posledních letech byla na některých z nich provedena řada terénních akcí a pečlivě prostudovány stávající nálezy. K vytvoření přesných plánů a půdorysů hradišť byly ve velkém využity výsledky z inovativního leteckého laserového skenování. „Nově byly pořízeny nádherné letecké snímky vybraných hradišť, které pořídil fotograf Libor Sváček. Speciálně na výstavu se vytvořil velký model segmentu monumentální fortifikace hradiště u Vrcovic. Celá výstava bude rozšířena i do virtuálního prostředí,” láká návštěvníky kurátor Daniel Hlásek.  

I přesto sám již bývalý písecký archeolog upozorňuje, že stav poznání hradišť doby bronzové, která zde trvala více než jedno tisíciletí (cca 2000 - 800 let př. Kr.), pořád není zcela uspokojivý. Jihočeský region však ve své komplexnosti patří k těm lépe poznaným i v rámci širšího geografického měřítka. Výstava Pevnosti bronzového věku jižních Čech, která v Galerii muzea potrvá až do začátku letních prázdnin, o tom své návštěvníky přesvědčí.

Otevřeno každý den kromě pondělí od 9–18 hod.
Vstupné Děti, studenti, důchodci 20 Kč. Dospělí 40 Kč.