VÝSTAVA


Písecké devadesátky

Výstava fotografií

Chodba knihovny PM
20. 9. -  29. 10.  2023


Výstava přibližuje atmosféru první porevoluční dekády. Zaměřuje se zejména na proměny veřejného prostoru a estetiky, politické a společenské dění, na transformaci v oblasti hospodářství a kultury. Připomíná ale také dobový nárůst rasismu, téma ochrany životního prostředí, sportovní úspěchy Kateřiny Neumannové i návštěvy prezidenta Václava Havla.

Devadesátky už také patří do muzea! Pro některé z nás jsou to nejkrásnější léta mládí, nově nabyté svobody, nových nadějí a příležitostí, pro jiné zase obtížná léta nejistoty, násilí a ztrát, včetně rasové nesnášenlivosti a útoků. Zase jiní znají devadesátky jen z vyprávění svých rodičů, učitelů, mnohdy jako čas, kdy najednou bylo všechno možné, ať už to znamenalo věci pozitivní či problematické, jejichž důsledky pociťujeme ještě dnes.
Devadesátkám často říkáme svobodné a divoké, spojujeme si je s otevřenými hranicemi a urychleným nástupem konzumní společnosti. Při hodnocení devadesátých let často přebíráme pohledy pražských novinářů a publicistiky, ponejvíce středostavovských mužských padesátníků. Jaké ale byly devadesátky pro Vás?
Vzpomínáte na ně s nostalgií? Hořkostí? Jsou pro Vás důležité?
Výstava nabízí několik připomínek toho, jak v Písku vypadal veřejný prostor, jak se měnily ulice, obchody apod. Mnoho toho zde ale také chybí. Především to, jak jsme žili, o čem jsme snili, co pro nás bylo důležité.
Berte naši výstavu jako pozvánku do světa vzpomínek.