PŘEDNÁŠKA

Písek ve spárech klatovského gestapa


Přednášku s důrazem na období heydrichiády pronese Mgr. Lukáš Kopecký, historik a předseda
Společnosti pro moderní dějiny Klatovska.

Čtvrtek 16. 3. 2023 v 16 hodin / Přednáškový sál muzea

Klatovské gestapo díky svému širokému geografickému záběru se neblaze projevilo i v Písku a jeho okolí.
Především na sklonku jara 1942 v souvislosti s likvidací Reinharda Heydricha a následnou nacistickou odplatou
se krvavě zapsalo do píseckých dějin. V přednášce budou připomenuty osudy lidí z Písecka, kteří byli za heydrichiády popraveni ve Spáleném lese u Klatov, ale také udavači včetně poválečného procesu spravedlnosti.